Požeminio vandens stebėsena

 

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens stebėsena pradėta vykdyti 1998 m. pabaigoje ir iki pat šio laiko nenutrūkstamai tęsiama. Nuo pat pradžių ji atliekama pagal Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamente suderintas ir Lietuvos geologijos tarnyboje patvirtintas programas. Pirmoji iš jų apėmė 1999-2000 m., antroji – 2001-2003 m. ir trečioji – 2004-2007 metų laikotarpius.

Per visą minėtą laikotarpį Alytaus m. savivaldybės požeminio vandens stebėseną atliko ir  atlieka UAB „Vilniaus hidrogeologija".

Požeminio vandens mėginius iš gręžinių Bijūnų gatvėje ir buv. Alytaus naftos bazės teritorijoje ima UAB „Vilniaus hidrogeologija" vyr. technikai Marius Paukštė ir Ričardas Tamošaitis.