Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras kartu su projekto partneriais UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru, UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, Alytaus ir Vilniaus miestų savivaldybėmis 2010 m. gruodžio 2012 spalio mėn. įgyvendina projektą Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą". Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir projekto partnerių lėšomis. Projekto biudžetas - 375247,33 Lt, iš kurių 300247,33 Lt ES fondo lėšos.

Projekto tikslas pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimo ir švietimo aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas. Projekto metu bus organizuojami interaktyvūs užsiėmimai vyresnių ir spektakliai jaunesnių klasių moksleiviams apie tausojamą vartojimą. Skatinant atkreipti moksleivių dėmesį į teigiamus ir neigiamus žmogaus poveikio aplinkai aspektus, vartojimo problemą, atliekų vengimo bei rūšiavimo klausimus, bus organizuojami fotografijos ir maišelių konkursai. Aplinkai palankaus gyvenimo būdo ir teisingo atliekų tvarkymo temomis rengiamos TV laidos, leidžiami elektroniniai biuleteniai, organizuojamos 2 akcijos: maišelių mainų akcija ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo akcija. Siekiant sužinoti gyventojų elgsenos įpročius, o taip pat ir atkreipti respondentų dėmesį į aplinkosaugos problemas, numatyta organizuoti Alytaus ir Vilniaus regionų gyventojų sociologinę apklausą bei elektronines apklausas projekto partnerių Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro, Alytaus ir Vilniaus miestų savivaldybių interneto svetainėse.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, padidės visuomenės informuotumo ir sąmoningumo lygis, o tai turės įtakos švaresnės ir sveikesnės aplinkos ateities kartoms išsaugoti.