Pelėdžiuko sapnas

 

Jaunieji Jotvingių gimnazijos gamtininkai, vadovaujami vyresniosios biologijos mokytojos Rasos Zubrickienės, aktyviai dalyvauja įvairiuose gamtosauginiuose ir aplinkosauginio švietimo projektuose, patys juos kuria: 2002 m. „Negyvoji gamta: vanduo", 2003 m. „Popierius ne šiukšlė", 2004 m. „Alytaus apylinkių vandens telkinių ekosistemos", 2006 m. „Pelėdžiuko sapnas". 
 Pagrindinis projekto „Pelėdžiuko sapnas" tikslas buvo ne tik išmokyti mokinius pažinti įvairių ekosistemų paukščius, jų buveinių savitumą, ištirti jų nykimo problemas, bet ir formuoti novatorišką aplinkosauginę kultūrą, gebėjimą problemą perkelti į meninės saviraiškos plotmę. Kartu su vyresniąja lietuvių kalbos mokytoja Rūta Čiupliene bei Alytaus lėlių teatro meno vadove ir režisiere Loreta Skruibiene  mokiniai parengė lėlių spektaklį „Pelėdžiuko sapnas".  Mokiniai mokėsi vaidybos meno, susitiko su aktoriais, stebėjo ne vieną spektaklį, patys gamino lėles, siuvo drabužius. Šis projektas – puiki galimybė bendrauti ir bendradarbiauti, prisiliesti prie kūrybos ir patiems dalyvauti kūrybiniame procese.

 
 Projekto pavadinimas „Pelėdžiuko sapnas" pasirinktas ne atsitiktinai. Gamtosauginės problemos, pritaikius J. Degutytės draminės pasakos scenarijų, įgavo naują pavidalą, bet išliko tokios pat aktualios. Pagrindinis veikėjas Pelėdžiukas ieško namų, o tai skatina susirūpinti paukščių buveinių nykimu, kuris apskritai lemia biologinės įvairovės nykimą. Pasakoje Princesė ieško laimės, o tai reiškia – saugumo. Tik namuose visi – ir žmonės, ir gyvūnai - saugūs ir laimingi.

 Alytaus Jotvingių gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Rūta Čiuplienė