Paukščių apskaitos vykdymas Gulbynės ornitologiniame draustinyje

Gulbynės ornitologinis draustinis įsteigtas Alytaus miesto tarybos 1990-07-04 sprendimu „Dėl Gulbynės paskelbimo ornitologiniu mikrodraustiniu ir dėl mėgėjiškos žūklės apribojimo kituose vandens telkiniuose", siekiant išsaugoti svarbias Alytaus mieste vandens paukščių perėjimo ir laikino apsistojimo vietas. Pagal steigimo ypatumus priskirtas savivaldybių draustiniams, retoms bei nykstančioms laukinių gyvūnų rūšims, jų bendrijoms ir buveinėms saugoti.

Gulbynės tvenkinys yra dirbtinai suformuotas buvusioje žemapelkinėje dubumoje. Dabar šis tvenkinys pasipildo iš gatvių kanalizacijos vamzdynais patenkančiu, atmosferos krituliais. Nežiūrint į tai, kiekvieną pavasarį čia apsistoja nemažai migruojančių vandens paukščių. Tai paukščiai, kurie ruošiasi veisimosi sezonui. Perėti čia pasilieka tik palyginti labai maža dalis. Ne mažiau gausiai šie bei kiti paukščiai susiburia Gulbynės tvenkinyje ir rudeninių migracijų metu.
Šių metų ataskaitoje analizuojami 2006 m. duomenys. Pagrindiniai projekto tikslai – palyginti migruojančių ir perinčių vandens paukščių gausumą atskirais tyrimų metais, įvertinti kaip įgyvendinamos gamtotvarkos priemonės įtakoja paukščių perėjimo sėkmę bei skatinti Alytaus miesto visuomenės domėjimąsi vandens paukščiais.
Migruojančių ir perinčių Lietuvos Raudonosios knygos paukščių rūšių 2006 m. Gulbynės ornitologiniame draustinyje neaptikta. Gulbynės tvenkinys – viena svarbesnių foninių vandens rūšių apsistojimo vietų Alytaus mieste. Pavasarinės migracijos metu, dar nenutirpus ledui, čia susikaupia šimtai rudagalvių kirų, dešimtys didžiųjų ir rudagalvių ančių, nemažai paprastųjų kirų, laukių. 2006 metų pavasarį čia buvo apsistojusi apie 120 rudagalvių kirų kolonija (Larus ridibundus). Dažnai Gulbynės tvenkinyje aptinkamas paukštis. Galva tamsiai ruda, likusi kūno dalis balta.

 

Rudagalviai kirai Laukys  


Rudagalvių kirų kolonijos aptinkamos beveik kasmet nuo 1971 metų, kai duomenys apie paukščius pradėti publikuoti žiniasklaidoje. Kiek didesni už rudagalvius kirus, migruojant pastebėti ir 7 paprastieji kirai (Larus canus). Kūno plunksnos baltos, tik nugara ir sparnai pilki. Migruojant buvo apsistoję ir 13 didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) – tai visiems gerai pažįstamas vandens paukštis. Patinai žalsvomis metalo blizgesio galvomis ir yra labai puošnūs. Kiek mažesnės už didžiąsias antis apsistojo ir 9 rudagalvės antys (Aythya ferina).

 

Pilkasis  garnys Didžiosios antys

 

Galva didelė, kaklas storas ir palyginti ilgas. Gana dažni šiame tvenkinyje ir laukiai (Fulica atra). Laukius lengva pažinti iš juodos spalvos plunksnų ir baltos kaktos
Gegužės mėn. Gulbynėje apsistojo ir 5 gulbės nebylės (Cygnus olor). Tai dažnas, visiems pažįstamas, žmogumi pasitikintis stambiausias Lietuvoje perintis vandens paukštis. Nuo 1979 kasmet metų viena pora pasilikdavo perėti. Nuo 2005 metų perėti ir vasaroti gulbės nebylės čia nelieka. Gegužės pabaigoje apsistojo bei liko perėti dažniausi iš garninių šeimos paukščių – pilkųjų garnių pora (Ardea cinerea). Pilkasis garnys mažesnis už baltąjį gandrą, pagrindinė šio paukščio spalva pilka, snapas ir akys geltoni. Ant galvos turi ilgų juodų plunksnų kuoduką. Ši garnių pora išperėjo du jauniklius. Iki šių metų pilkieji garniai Gulbynės tvenkinyje neperėjo.
Atsitiktinai į Gulbynę užskrenda upinės žuvėdros (Sterna hirundo), varnėnai (Sturnus vulgaris), didžiosios krakšlės (Acrocephalus arundinaceus), kėkštai (Garrulus glandarius), šarkos (Pica pica), varnos (Corvus corone), kikiliai (Fringilla coelebs), startiniai paukščiai (Embrizidae).
Migruojančių ir perinčių paukščių apskaitos buvo atliekamos pagal Žuvinto Biosferos rezervato paruošta metodiką iš pasirinktų apskaitos taškų. Pavasarinės migracijos ir perinčių paukščių apskaitas atliko VšĮ „Alytaus parkai" ekologė Jolanta Sovienė. Rudenį (rugsėjo mėn.) palydėti ir susipažinti su Gulbynės ornitologiniame draustinyje aptinkamais paukščiais susirinko ir Alytaus miesto Šaltinių vidurinės mokyklos moksleiviai bei mokytojai. Darbas vyko 4 grupėse, kiekvienos grupės darbo tikslas buvo pamatyti, atpažinti ir užregistruoti kuo daugiau paukščių rūšių. Tiksliam vandens paukščių rūšies nustatymui dalyviai naudojosi dažniausiai Gulbynės tvenkinyje sutinkamų paukščių apibūdintojo kortelėmis ir „Vadovu Lietuvos paukščiams pažinti". Moksleiviai susipažino su migruojančių vandens paukščių stebėjimo metodika, išmoko pildyti vandens paukščių apskaitos blankus, naudotis žiūronais, išmoko pažinti 8 paukščių rūšis. Apibendrinus moksleivių duomenis, iš viso suskaičiuota 48 paukščiai.

 

 

Informacinis stendas Mokiniai vykdo paukščių apskaitą

 

Pagrindinės vandens paukščių rūšys, apsistojusios poilsiui, maitinimuisi ir perėjimui  2006 m. Gulbynės tvenkinyje


Eil. Nr. Paukščių rūšys Species name Gausa   
   Pavasarinė migracija Perintys paukščiai (poru skaičius) Rudeninė migracija   
1 Gulbė nebylė (Cygnus olor) 5     
2 Pilkasis garnys (Ardea cinerea)  1    
3 Didžioji antis (Anas plathyrhynchos 13 4 19   
4 Rudagalvė antis (Aythya ferina) 9 8 8   
5 Kuoduotoji antis (Aythya fuligula)   1   
6 Laukys (Fulica atra) 12 5 6   
7 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) ~150  34   
8 Paprastasis kiras (Larus canus) 7  6   
9 Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) U (+)  U (+)   
10 Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) U (+)  U (+)   
11 Varnėnas (Sturnus vulgaris) U (+)  U (+)   
12 Kėkštas (Garrulus glandarius) U (+)  U (+)   
13 Šarka (Pica pica) U (+)  U (+)   
14 Varna (Corvus corone) U (+)  U (+)   
15 Kikilis (Fringilla coelebs) U (+)  U (+)   
16 Alksninukas (Carduelis spinus) U (+)  U (+)   
17 Geltonoji starta (Emberiza citrinella) U (+)  U (+)   
18 Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) U(+) 2    
19 Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)   1 

U  – atsitiktinai užskrendančios rūšys
+  – pavienės poros

Iš tyrimų rezultatų galima tvirtinti, kad Gulbynėje migruojančių ir perinčių paukščių gausumas pakito nežymiai. Palyginus su 2005 metų duomenimis, perinčių paukščių rūšių skaičius nesumažėjo (1 paveikslas). Dėl sparčiai plintančio paukščių gripo buvo atidėti kolonijinių paukščių perėjimui skirtos dirbtinės salos įrengimo darbai. Tai galėjo lemti rudagalvių kirų pasirinkimą perėti kitoje vietoje. Dėl trumpo tyrimų laikotarpio apskaitų duomenys negali suteikti tiek informacijos kiek daugiametės apskaitos, todėl Gulbynės ornitologinio draustinio monitoringas turi būti tęsiamas.

 
Pasiektų rezultatų apibūdinimas:
Tikslai:
atlikti paukščių apskaitą Gulbynės ornitologiniame draustinyje, įvertinti kaip įgyvendintos gamtotvarkos priemonės įtakoja paukščių perėjimo sėkmę;
skatinti Alytaus miesto moksleivių ir mokytojų bei miesto visuomenės domėjimąsi paukščiais, norą ir gebėjimą juos pažinti, pasidalinti savo stebėjimų atradimais su kitais bendraminčiais.   
Įgyvendinti uždaviniai: 
Atliktos 5 migruojančių vandens paukščių apskaitos kovo – balandžio mėn. Gulbynės ornitologiniame draustinyje;
Balandžio – birželio mėn. atliktos perinčių vandens paukščių apskaitos Gulbynės ornitologiniame draustinyje; 
Atliktos 5 migruojančių vandens paukščių apskaitos rugpjūčio – saplio mėn. Gulbynės ornitologiniame draustinyje;
Paruošta paukščių stebėjimo metodika;
Įsigytos paukščių stebėjimams gamtoje būtinos priemonės:
Paukščių apibūdintojo kortelės,
Vadovas paukščiams pažinti,
2 vnt. žiūronų: 10x50 ir 7x50,
11 vnt. gamtinių leidinių „Vandens paukščiai",
Suorganizuota ir pravesta mokomoji-pažintinė išvyka į Gulbynės ornitologinį draustinį, kurios metu moksleiviai išmoko stebėti, rinkti, užrašyti, analizuoti bei apibendrinti informaciją;
Informacija apie vykdomą projektą buvo skelbiama savaitraštyje „Žaliasis pasaulis" ir Alytaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.ams.lt

Kaip pasikeitė situacija įgyvendinus projektą:
Sustiprintas Alytaus miesto visuomenės domėjimasis migruojančių ir perinčių paukščių buveinių apsauga;
Padidėjęs mokytojų ir moksleivių aktyvumas, suinteresuotumas dalyvauti papildomoje veikloje;
Išplėstas aplinkosauginio bendradarbiavimo tinklas.
Kokios visuomenės grupės dalyvavo projekte (dalyvių skaičius, iš viso)
Aplinkos apsaugos specialistai (Žuvinto BRD, AMS Aplinkos apsaugos skyrius, VšĮ „Alytaus parkai");
Šaltinių pagrindinės mokyklos 20 moksleivių ir 2 mokytojai.
Projekto rezultatus išreikšti kiekybiškai (pateikti medžiagą: nuotraukas, laikraščių straipsnius, parengti ataskaitą el. laikmenos forma Aplinkos apsaugos skyriaus interneto svetainei ir kt.)

 

Projekto vadovė Jolanta Sovienė