Pamilk gamtą ją pažindamas

 

Projekte dalyvavo 60 penktų-dvyliktų klasių mokinių. Mokiniai rinko ir sistemino medžiagą, atliko tyrimus (zoologų, botanikų sekcijos). Buvo vykdomos programos „Augalų pasaulis", „Gamta – gyvūmų namai", „Rožių pasaulis". Visa mokyklos bendruomenė rinko makulatūrą, rūšiavo atliekas, taupė elektros energiją. Respublikiniame konkurse laimėjo pirmą vietą už instaliaciją „Proto šiukšlės". Tradiciškai buvo organizuota gyvūnėlių paroda „Mano augintinis", aplikacijų ir plakatų parodos. Gegužės mėnesį projekto dalyviai aplankė Ventės rago ornitologinį draustinį, Kretingoje esantį Žiemos sodą, Vydūno muziejų Kintuose, Kretingos bažnyčią, grafo Tiškevičiaus rūmus.

 

Paroda „Mano augintinis" Aplinkos tvarkymo talkos

 

 

Mokiniai išmoko stebėti gyvąją gamtą, įgavo praktinės veiklos įgūdžių aplinkai pažinti, susipažino su biologine įvairove, saugomomis teritorijomis (gali jas palyginti). Išmoko kaupti, sisteminti, analizuoti supančią aplinką ir procesus vykstančius joje. Buvo ugdomas nevartotojiškas požiūris į gamtą.

Aplikacijų paroda


Stebėdami ir tirdami gamtą, mokiniai įgyjo tyrinėjimo, duomenų sisteminimo įgūdžių. Tyrė Ventės rago ornitologinio draustinio ir Žiemos sodo biologinę įvairovę, Kuršių marių vandens būklę bei užterštumą.

Ventės rago ornitologiniame draustinyje


Įgyvendintas projektas yra aktualus visai mokyklos bendruomenei. Mokyklos bendruomenei už aplinkosauginę veiklą antrus metus iš eilės įteikta „Žalioji vėliava" ir tarptautinio aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) sertifikatai. Įgyvendintas projektas – puiki proga bendradarbiauti įvairių dalykų mokytojams, integruojant aplinkosaugines žinias į savo dėstomus dalykus. Projektą numatoma tęsti ir kitais mokslo metais.

Projekto vadovė: Vyresnioji biologijos mokytoja Ona Černiauskienė