NAUJIENOS IR SKELBIMAI

« Atgal

Želdinių priežiūra ir tvarkymas Alytaus mieste

Siekdama išsaugoti ir sukurti naujus miesto želdynus ir želdinius, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą, Alytaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-92 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008–2012 metų programą. Vadovaujantis šia programa mieste vykdomi želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo ir želdinių veisimo darbai.

2011 metais Aplinkos apsaugos skyrius išdavė 291 leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. 2011 metais Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje surinkta 134 208 Lt lėšų, gautų kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Želdynams miesto bendro naudojimo teritorijose, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti, tvarkyti, želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti Alytaus miesto savivaldybės taryba buvo skyrusi 345,1 tūkst. Lt. Už šią sumą 2011 metais, organizavus viešuosius pirkimus, buvo nupirkta 2295 sodinukai. VšĮ „Alytaus parkai" miesto parkuose pasodino 541 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų, 396 sodinukai pasodinti 6 švietimo įstaigų teritorijose, 779 sodinukai pasodinti šalia 11 daugiabučių namų savininkų bendrijų. Statybininkų, Volungės, Likiškėlių, A. Jonyno gatvėse, siekiant atkurti gatvės želdynų vientisumą, tarpuose tarp augančių medžių buvo pasodintos 98 liepaitės, 139 kalninės pušys grupėmis pasodintos Likiškėlių ir Volungės g. žaliuose plotuose, Jotvingių gatvėje šalia Jotvingių ir Tvirtovės gatvių sankirtos pasodintos 8 gudobelės. Naujosios, Vilties, Jazminų g. žiedinei sankryžai apželdinti nupirkta ir pasodinta 300 vnt. dekoratyvinių krūmų sodinukų. Rudenį nupirkta 34 liepų sodinukai, kurie pasodinti šalia Vilties g. 24 namo (12 vnt.), Pramonės g. 1B (19 vnt.), 2 liepos sodinukai atsodinti vietoj nulaužtų S. Dariaus ir S. Girėno g., 1 liepaitė pasodinta A. Juozapavičiaus gatvėje.

Volungės ir Vilties gatvėse pasodintos liepaitės

 

Įgyvendinant ES lėšomis vykdomus projektus, Pirmojo Alytaus aikštėje pasodinti 28 klevai,

Naujojoje gatvėje, baigus statybos darbus, pasodinta 122 vnt. medžių ir 452 vnt. dekoratyvinių krūmų sodinukų, Senamiesčio skvere – 93 vnt. dekoratyvinių krūmų.

2011 metais miesto bendro naudojimo teritorijose šalia daugiabučių namų savininkų bendrijų buvo iškirsti 162 avarinės būklės, išpuvę, sausi medžiai, taip pat genimi medžiai.

Vykdomi medžių genėjimo darbai

 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo darbuotojai trečius metus vykdė stebėseną pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 metų programą. Remiantis 2011 m. stebėsenos rezultatais visų miesto želdinių būklė buvo gera ir patenkinama. Pastebimai blogesnė sumedėjusių augalų būklė buvo apsauginiuose – gatvių želdiniuose, bet 2011 metais šių želdinių būklės buvo geresnė negu ankstesniais metais. Rekreaciniuose želdiniuose – parkuose ir skveruose daugumos sumedėjusių augalų būklė buvo gera. Dauguma naujai pasodintų medžių Alytaus miesto gatvių želdynuose yra tinkamai pasodinti ir prižiūrimi, todėl medžiai yra geros būklės.

2012 m. pavasarį numatoma sodinti dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukus A. Jonyno, Lauko, Varėnos gatvėse. A. Jonyno ir Lauko gatvėse numatoma sodinti mažalapės liepos sodinukus, Varėnos gatvės skiriamojoje juostoje atsodinti ir pratęsti naujai sodinti žvilgančiojo kaulenio krūmus.

Kaip ir kiekvienais metais dalis nupirktų medžių ir krūmų sodinukų bus pasodinta Alytaus miesto parkų, švietimo įstaigų, daugiabučių namų savininkų bendrijų teritorijose.

Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačioje žemėje ir privačiose namų valdose) sodinti želdinius asmenys gali tik suderinę su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi apželdinimo projektą arba schemą.

Primename miesto gyventojams, kad medžius ir krūmus draudžiama veisti apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Vyriausybės nutarimu patvirtintose specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, nes vėliau augantys želdiniai trukdo eksploatuoti požemines komunikacijas, ir Aplinkos apsaugos skyrius privalo išduoti leidimus medžių kirtimui.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija


UAB Dzūkijos vandenys

 

Alytaus turizmo informacijos centras

 

 

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras