Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke

 

PROJEKTO „MOKSLEIVIŲ EKOLOGINIS ŠVIETIMAS - METELIŲ REGIONINIAME PARKE" ATASKAITA

 1.Įvykdyto projekto aprašas. Projekte dalyvavo 75 moksleiviai ir 9 mokytojai iš Alytaus miesto Putinų, Piliakalnio ir Volungės vidurinių mokyklų. Moksleiviai susipažino su lankytojų centru - gamtos mokykla, parko gamtinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis vertybėmis. Dalyvavo užsiėmimuose: „Miško ekosistemų pažinimas", "Tarpežerių miškais ir pelkėmis", pažintinėje ekskursijoje apie Dusios ežerą.


         Gamtos mokykloje susipažinome su projekto tikslais ir uždaviniais, užsiėmimų trukme. Moksleiviams išaiškinta miško ekosistemos samprata, sumedėjusių augalų biologinės ir ekologinės savybės, miško lankytojų taisyklės. Sužinoję, kaip vykdyti praktinį darbą, susipažinę su tiriamų medžių aprašais, išmokę pildyti medžio pasą, užduotis atliko gamtoje. Išmoko atpažinti medžių rūšis pagal požymius, išmatuoti medžio aukštį pačiu elementariausiu būdu (1m lazda), nustatyti nupjauto medžio amžių pagal metines rieves, spygliuočiams pagal šakų menturius, palyginti miške augančius spygliuočius ir lapuočius medžius, jų panašumus ir skirtumus, išsiaiškinti, kurie medžiai šviesamėgiai, kurie unksminiai.
        Baigus užsiėmimą gamtoje, vyko aptarimas grupėse, baigti medžių pasų pildymai. Žinių įtvirtinimui atsakinėjo į užduočių klausimus, sprendė testus, kryžiažodžius, nustatinėjo medžių rūšinę sudėtį pagal surinktas šakeles. Išmoko atpažinti virš 15 rūšių medžių ir krūmų.


       Užsiėmimo „Tarpežerių miškais ir pelkėmis" metu moksleiviai susipažino su skirtingais gamtiniais kompleksais ant įvairaus aukščio terasų, susidariusių formuojantis ežerams: miškais, pelkėmis, paežerių pievomis. Keliavo gamtiniu taku, vedančiu per smėlio kaubrių virtines Bijotų miško pušynu, pelkutes ir Dusios ežero pakrante, stebėdami augaliją bei gyvūniją. Įdomiausia moksleiviams pelkės augalija; apskritalapė saulašarė - besimaitinanti vabzdžiais, spanguolių žydėjimas, kiminų sandara, jų panaudojimas ir durpių susidarymas, vaistingų puplaiškių gausa, gražūs, kalijas primenantys pelkinio žinginio žiedai. Nepamirštamas ir pasivaikščiojimas liūliuojančiu pelkės paviršiumi. Pertraukėlės metu buvo sprendžiamas kryžiažodis apie pelkę, atsakinėjami testo klausimai.
      Kelionės apie Dusią metu aplankė Kryžių šventovę, Padusio kalvas, Prelomciškių piliakalnį, senąjį žvejų kaimelį - Metelių gyvenvietę.
      Grįžus į Metelių RP gamtos mokyklą moksleiviai pietavo prie laužo, žaidė žaidimus, ilsėjosi Dusios ežero pakrantėje.
2.Pasiektų rezultatų apibūdinimas:
2.1. Koks tikslas pasiektas. Moksleiviai susipažino su saugomų teritorijų gamtos vertybėmis. Išmoko atpažinti sumedėjusių augalų rūšis pagal požymius.
2.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti. Moksleiviai susipažino su miško, pelkės, pievų ir vandens ekosistemomis, pamatė pagrindinius skirtumus, išmoko atpažinti augalų rūšis. Dalyvavo pažintinėje ekskursijoje apie Dusios ežerą, keliavo gamtiniu taku „Tarpežerių miškais ir pelkėmis"
2.3. Kaip pasikeitė situacija įgyvendinus projektą. Šis projektas yra viena vertingiausių moksleivių gamtos pažinimo, žinių tobulinimo ir gilinimo procesų gamtoje. Ugdo gamtosauginį mąstymą, formuoja palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime. Moksleiviai susipažino su ekosistemomis, išmoko atpažinti augalų rūšis pagal požymius, susipažino su gamtinėmis ir kultūrinėmis parko vertybėmis.
2.4. Kokioms visuomenės grupėms buvo reikšmingas projektas. Projekte dalyvavo moksleiviai ir mokytojai iš Alytaus miesto Putinų, Piliakalnio ir Volungės mokyklų.

Projekto vadovė Elena Amšiejienė