Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke

 

Projektas vykdytas 2006 metų birželio 7-9 dienomis.  Projekte dalyvavo 75 moksleiviai ir 7 mokytojai iš Alytaus Putinų vidurinės mokyklos, Alytaus Jotvingių gimnazijos ir Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos. Moksleiviai susipažino su lankytojų centru - gamtos mokykla, parko gamtinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis vertybėmis. Dalyvavo užsiėmimuose: „Miško ekosistemų pažinimas", „Tarpežerių miškais ir pelkėmis", pažintinėje ekskursijoje aplink Dusios ežerą.


     Tarpežerių miškais ir pelkėmis           Miško ekosistemos metu matuojamas medžio aukštis

     Gamtos mokykloje susipažinome su projekto tikslais ir uždaviniais, užsiėmimų trukme. Moksleiviams išaiškinta miško ekosistemos samprata, sumedėjusių augalų biologinės ir ekologinės savybės, miško lankytojų taisyklės. Sužinoję, kaip vykdyti praktinį darbą,  užduotis atliko gamtoje. Išmoko atpažinti medžių rūšis pagal požymius, išmatuoti medžio aukštį pačiu elementariausiu būdu (1m lazda), nustatyti nupjauto medžio amžių pagal metines rieves, spygliuočiams pagal šakų menturius, palyginti miške augančius spygliuočius ir lapuočius medžius, jų panašumus ir skirtumus, išsiaiškinti, kurie medžiai šviesamėgiai, kurie unksminiai.


       Atvykstame į pelkę                                         Pelkės ekosistemos užsiėmimo metu

        Baigus užsiėmimą gamtoje, vyko aptarimas grupėse. Žinių įtvirtinimui atsakinėjo į užduočių klausimus, sprendė testus, kryžiažodžius, nustatinėjo medžių rūšinę sudėtį pagal surinktas šakeles. Išmoko atpažinti virš 15 rūšių medžių ir krūmų.
       Užsiėmimo „Tarpežerių miškais ir pelkėmis" metu moksleiviai susipažino su skirtingais gamtiniais kompleksais ant įvairaus aukščio terasų, susidariusių formuojantis ežerams: miškais, pelkėmis, paežerių pievomis. Keliavo gamtiniu taku, vedančiu per smėlio kaubrių virtines Bijotų miško pušynu, pelkutes ir Dusios ežero pakrante, stebėdami augaliją bei gyvūniją. Įdomiausia moksleiviams pelkės augalija; apskritalapė saulašarė - besimaitinanti vabzdžiais, spanguolių žydėjimas, kiminų sandara, jų panaudojimas ir durpių susidarymas, vaistingų puplaiškių gausa, gražūs, kalijas primenantys pelkinio žinginio žiedai. Nepamirštamas ir pasivaikščiojimas liūliuojančiu pelkės paviršiumi. Pertraukėlės metu buvo sprendžiamas kryžiažodis apie pelkę, atsakinėjami testo klausimai.
      Kelionės aplink Dusios ežerą metu aplankė Kryžių šventovę, Padusio kalvas, Prelomciškių piliakalnį, senąjį žvejų kaimelį - Metelių gyvenvietę.
      Grįžus į Metelių regioninio parko gamtos mokyklą moksleiviai pietavo prie laužo, žaidė žaidimus, ilsėjosi Dusios ežero pakrantėje.
     Šis projektas yra viena vertingiausių moksleivių gamtos pažinimo, žinių tobulinimo ir gilinimo procesų gamtoje. Ugdo gamtosauginį mąstymą, formuoja palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime. Moksleiviai susipažino su ekosistemomis, išmoko atpažinti augalų rūšis pagal požymius, aplankė gamtines ir kultūrines parko vertybes.

 

     Projekto vadovas Metelių regioninio parko specialistė  Elena Amšiejienė