Mėlynosios vėliavos projektas

 

"ES direktyvų įgyvendinimo Mėlynosios vėliavos programos pagalba" projektas

Lietuvos žaliųjų judėjimas kartu su Alytaus, Marijampolės, Anykščių savivaldybėmis pradeda vykdyti projektą "Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimas Mėlynosios vėliavos programos pagalba". Mėlynosios vėliavos programa yra skirta savivaldybėms, plėtojančioms turizmo paslaugas savo teritorijoje.

MVP sukūrimą dar 1987 metais inicijavo Europos Komisija, siekdama padėti savivaldybėms įgyvendinti Europos Sąjungos Direktyvą "Dėl maudyklų vandens kokybės" (76/160/EEC). Remiantis šia direktyva buvo sudaryti reikalavimai Europos valstybių paplūdimiams. Vėliau šie reikalavimai buvo papildyti, remiantis ES Direktyva "Dėl miestų nutekamųjų vandenų valymo" (91/271/EEC). Minėtos ES direktyvos yra pilnai pervestos į Lietuvos teisės aktus, t.y. Lietuvos higienos norma HN 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos", "Viešieji tualetai" (HN 55:2001), Maudyklų vandens kokybės monitoringo programa, Nacionalinė turizmo plėtros programa, Lietuvos respublikos turizmo įstatymas. Lietuvos HN 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos" įstatymiškai yra privaloma visiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, įteisinantiems bei eksploatuojantiems paplūdimius ir maudyklas.

Todėl Mėlynosios vėliavos programa prisideda, skatinant savivaldybes pradėti įgyvendinti aukščiau minėtus Lietuvos teisės aktus.

Pagrindinis bendro Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Alytaus, Anykščių, Marijampolės savivaldybių projekto tikslas - išplėsti Mėlynosios vėliavos programą Lietuvoje. Kadangi dauguma Lietuvos paplūdimių (tiek Baltijos jūros, tiek ir vidaus vandenų) yra valstybiniai, todėl pagrindinė tikslinė projekto grupė ir yra savivaldybės.

Projekto metu bus:

  • atliekamos paplūdimių galimybių studijos. Galimybių studijos bus atliktos šiems objektams: Dailidės ežerėlio paplūdimiui (Dailidės ežerėlis, Alytus), Šeimyniškėlių paplūdimiui (Šventosios upė, Anykščiai), Rubikių ežero paplūdimiui (Rubikių ežeras, Anykščiai), Igliaukos ežero paplūdimiui (Igliaukos ežeras, Marijampolės savivaldybė), Marių parko Salos paplūdimiui (Šešupės upė, Marijampolė), Marių parko II vingio paplūdimiui (Šešupės upė, Marijampolė);
  • surengti informaciniai-švietėjiški seminarai;
  • visose trijose savivaldybėse, iš anksto parinktose mokyklose mokiniams bus pravestos pamokėlės aplinkosaugine tematika;
  • planuojamas dalyvavimas tarptautinėje turizmui skirtoje parodoje Vivatur 2004;
  • organizuojama baigiamoji konferencija. Projektų rezultatų apibendrinimui bei pateikimui bus organizuojama baigiamoji konferencija, kurioje dalyvaus ne tik projekte dalyvavusios savivaldybės bei organizacijos, bet ir kitos, projekte nedalyvavusios savivaldybės;
  • populiarinama Mėlynosios vėliavos programa (bus išleistos ir platinamos skrajutės, projekto rezultatams bei išvadoms pateikti bus išleistas leidinys, bus paruošta Mėlynosios vėliavos programos internetinė svetainė.

 

Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Alytaus, Anykščių, Marijampolės savivaldybių informacija.

"ES direktyvų įgyvendinimo Mėlynosios vėliavos programos pagalba" projekto vykdymas

Įgyvendinant „Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo per Mėlynosios Vėliavos programa" projektą, Alytaus miesto savivaldybė dalyvavo tarptautinėje turizmui, sportui ir laisvalaikiui skirtoje parodoje „Vivatur 2004".

 

2003 m. lapkričio mėn. Lietuvos žaliųjų judėjimas kartu su Alytaus m., Marijampolės bei Anykščių raj. savivaldybėmis pradėjo įgyvendinti Europos Bendrijos finansuojamą projektą „Europos Sąjungos direktyvų dėl maudyklų vandens kokybės 76/160/EEC ir dėl miesto nutekamųjų vandenų valymo 91/271/EEC įgyvendinimas Mėlynosios vėliavos programos pagalba".

Dar 1987 m. Europos Komisijos inicijuota tarptautinė Mėlynosios vėliavos programa yra skirta savivaldybėms, plėtojančioms turizmo paslaugas savo teritorijoje. Programoje dalyvaujančios bei įvykdžiusios keliamus reikalavimus, savivaldybės įgyja teisę savo teritorijoje esančiuose paplūdimiuose ir prieplaukose vasaros sezonui iškelti Mėlynąją vėliavą. Patys reikalavimai paplūdimiams ir prieplaukoms skirstomi į keletą grupių: vandens kokybės, aplinkosauginio švietimo, aplinkosauginio valdymo, paslaugų ir saugumo. Mėlynąja vėliava apdovanotas paplūdimys turi atitikti 27 reikalavimus. Kiekvienas poilsiautojas gali būti tikras, jog Mėlynosios vėliavos paplūdimio maudyklų vanduo švarus, sezono metu paplūdimyje dirba kvalifikuoti gelbėtojai, prieinamos pirmosios pagalbos priemonės arba dirba gydytojai, paplūdimys kasdien tvarkomas, taip pat yra pritaikytas ir žmonėms su negalia (įrengti specialūs tualetai, takeliai, telefonai).

Pažymėtina, kad Mėlynosios vėliavos programoje gali dalyvauti ne tik pajūrio, bet ir upių bei ežerų paplūdimiai, todėl minėto projekto pagrindinis tikslas - išplėsti Mėlynosios vėliavos programą, įtraukiant į ją Dailidės ežerėlio (Alytaus m. savivaldybė), Rubikių ežero ir Šventosios upės (Anykščių raj. savivaldybė), o taip pat Yglės ežero bei du Šešupės upės (Marijampolės savivaldybė) paplūdimius. Siekiant Mėlynosios vėliavos programos plėtros, svarbus faktorius yra ir Mėlynosios vėliavos programos populiarinimas. Todėl vienas iš Lietuvos žaliųjų judėjimo bei Alytaus miesto, Anykščių rajono, Marijampolės rajono savivaldybių vykdomo projekto tikslų - Mėlynosios vėliavos programos populiarinimas. Įgyvendinant šį projektą bei siekiant populiarinti programą, Lietuvos žaliųjų judėjimas bei projekto partnerės savivaldybės kovo 4-6 dienomis dalyvavo tarptautinėje turizmui, sportui ir laisvalaikiui skirtoje parodoje „Vivatur 2004", kurios metu ir buvo pristatyta Mėlynosios vėliavos programa.

Įgyvendinant ES PHARE BAS programos remiamą projektą „Europos Sąjungos direktyvų „Dėl maudyklų vandens kokybės" 76/160/EEC ir „Dėl miesto nutekamųjų vandenų valymo" 91/271EEC įgyvendinimas Mėlynosios vėliavos programos pagalba" 2004 m. gegužės 31 dieną  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius kartu su Lietuvos žaliųjų judėjimu organizavo seminarą „Mėlynosios vėliavos programos svarba turizmo plėtrai ir ekologinio švietimo propagavimui".

Seminaro dalyvius pasveikino miesto meras Vytautas Kirkliauskas.

Lietuvos žaliųjų judėjimo Mėlynosios vėliavos programos koordinatorius Renaldas Rimavičius pristatė tarptautinę Mėlynosios vėliavos programą.

VšĮ „Alytaus parkai" direktorė Vaida Džervienė skaitė pranešimą „Dailidės ežerėlių pritaikymo rekreacijai galimybės". Jau 1932 metais Alytus buvo pripažintas kurortu. 1939 m. miesto Kurorto rajonas  apėmė 180 ha pušyno. V. Džervienė paminėjo, kad Alytaus miesto savivaldybė, siekdama išsaugoti ir puoselėti bei pritaikyti patrauklią rekreacinę Kurorto parko aplinką poilsiui, 1997 metais prie Dailidės ežerėlio įrengė paplūdimį. Tais pačiais metais Dailidės mažojo ežerėlio dugnas buvo išvalytas, ežerėlis pritaikytas poilsiui. Jau dabar Dailidės ežerėlis atitinka daugelį Mėlynosios vėliavos programos reikalavimų. Buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie Dailidės ežerėlį.

Apie turizmo plėtros perspektyvas Alytaus mieste pasakojo miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas Jonas Česonis.

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Regina Sirusienė kalbėjo apie kaimo turizmo paslaugų organizavimą.

Ekologinio klubo „Žvejonė" atstovė Jūratė Morkvėnaitė seminaro dalyviams papasakojo apie ekologinio švietimo dabartį, ateities perspektyvas bei finansavimo galimybes.

 Mėlynosios vėliavos programa http://blueflag.zalieji.lt