Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje

 

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras", bendradarbiaujant su Norvegijos partneriu „GRID-Arendal" ir Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos, Varėnos ir Kauno rajonų bei Panevėžio ir Alytaus miestų savivaldybėmis, pradeda įgyvendinti paprojektį „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje". Bendra paprojekčio vertė – 196596,22 Lt, iš kurių 157836,22 Lt suma finansuojama Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas" lėšomis. Paprojektis įgyvendinamas 2010 m. sausio – rugsėjo mėnesiais.
Paprojekčio tikslas – bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių skatinimas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje. Įgyvendinant paprojektį bus organizuota Lietuvos aplinkosaugos specialistų stažuotė Norvegijoje, skirta susipažinti ir praktiškai pamatyti kaip vykdomas švietimas atliekų tvarkymo klausimais šioje šalyje. Stažuotės metu bus surengtas 4 valandų trukmės informacinis renginys, kuriame Lietuvos ir Norvegijos aplinkosaugos specialistai papasakos apie atliekų tvarkymo politiką, atliekų tvarkymo organizavimą bei vykdomą visuomenės švietimą šioje srityje. Lietuvoje bus organizuota 10 regioninių seminarų savivaldybių, seniūnijų bei švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovams, kuriuose bus aptariama kaip derinti infrastruktūros diegimą ir visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais, pristatoma Norvegijos patirtis šioje srityje. Paprojekčio partnerėms savivaldybėms bus parengtos švietimo atliekų tvarkymo klausimais programos, bei, bendradarbiaujant visiems paprojekčio partneriams, bus parengtas bendras švietėjiškas projektas atliekų tvarkymo klausimais. Paprojekčio įgyvendinimo metu bus sukurta internetinė projektų ir aplinkosauginio švietimo metodų duomenų bazė, parengtos atliekų vengimo rekomendacijos, o taip pat parengta Lietuvos – Norvegijos institucijų – paprojekčio partnerių bendradarbiavimo strategija. Veiklos ir rezultatų viešinimas bus vykdomas viso paprojekčio įgyvendinimo metu.


Įgyvendintas paprojektis

Atliekų vengimo rekomendacijos