Gamtosaugos ugdymas ir Alytaus krašto saugomų teritorijų pažinimas

 

Šių metų balandžio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais Alytaus turizmo informacijos centras įgyvendindamas aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtosaugos ugdymas ir Alytaus krašto saugomų teritorijų pažinimas" organizavo 20 nemokamų ekskursijos į Žuvinto biosferos rezervatą ir Buktos gamtinį taką, Vidzgirio botaninį draustinį, Daugų seniūnijos apylinkes ir žuvininkystės ūkio dirbtinių vandens telkinių, Punios šilo zoologinį draustinį ir  Punios miestelį, kuris kaip ir  Punios šilas, priklauso Nemuno kilpų regioniniam parkui. Ekskursijų dalyviai - tai Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai ir miesto gyventojai. Šiuo projektu buvo siekiama pateikti kuo išsamesnes ekologijos ir aplinkosaugos  žinias, ugdyti atsakingumą ir nevartotojišką požiūrį į gamtą. Aplankytose teritorijose buvo susipažįstama su krašto gamtos turtais ir tos vietovės savita istorija. Kai kurios vietovės buvo labiau žinomos savo praeitimi nei gamtiniais turtais, kaip antai Punios miestelis, nuo seno garsėjantis istoriniais objektais, tačiau verta čia aplankyti ir pasigrožėti jo gamtiniais paminklais. Pirmiausia visi kopė į garsųjį  Punios piliakalnį, jį apžiūrėję leidomės prie Punelės upelio, kurio krantais pasiekėme Nemuną ir visi kartu ėjome pasižiūrėti eroduojančių piliakalnio šlaitų. Ekskursijos metu dalyviai matydami tokius reginius puikiai suvokė kas gali ištikti mūsų gamtos ir istorijos paminklus, jeigu jie nebus saugomi ir jais nebus rūpinamasi. Taip pat buvo aplankyta Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia, kuri pastatyta 1863 metais, bei bokšto formos mūrinė koplytėlė, skirta 1831 metų sukilėliams atminti. Punios miestelio kapinėse matėme ne vieną medinį, meninę vertę turintį senąjį dzūkišką kryžių.

 


Ekskursija Punios šile 2006-09-20

 

Vykusieji į Daugų seniūnijos apylinkes, pradžioje aplankė patį miestelį, susipažino su jo ir Daugų ežerų istorija, aplankėme Žvirgždėnų pušį, kuri paskelbta gamtos paminklu. Doškonių kaime įkopus į Aukakalnį matėsi visa Daugų panorama, nemenką įspūdį daugeliui paliko XIX amžiaus viduryje pastatyta Bukaučiškių dvaro koplyčia. Daugų žuvininkystės ūkyje ekskursijos dalyviai buvo supažindinti su dirbtiniais telkiniais, susidomėję klausėsi pasakojimų apie žuvų auginimo paslaptis ir įmantrybes.


Ypač didelio susidomėjimo susilaukė ekskursijos į Žuvinto biosferos rezervatą ir Buktos gamtinį taką. Į jas miesto gyventojų norėjo užsiregistruoti gerokai daugiau, nei kad leido galimybės važiuoti visiems norintiesiems. Tai reiškia, kad šiandieniniame kupiname technologijų gyvenime žmonės vis tik neabejingi gamtai ir jos grožiui. Ekskursijų dalyviai klausėsi Žuvinto biosferos rezervato darbuotojų pasakojimų apie migruojančius paukščius, jų rūšis, sužinojo ežerų kilmę, raidos ypatumus, apie užteršto vandens poveikį aplinkai. Moksleiviai ir miesto gyventojai turėjo galimybę stebėti bundančią gamtą ir grįžtančius paukščius. Mokyklų mokiniai ir miesto gyventojai aplankė pakeliui esančius įdomius Alytaus rajono objektus: Bambininkų piliakalnį ir Ąžuolinių senąjį vėjo malūną, kuris yra vienintelis malūnas visame rajone, Simno miestelį, įsikūrusį prie Simno ir Giluičio ežerų, taip pat 500 metų skaičiuojančią Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Einant Buktos gamtiniu taku buvo suteikta galimybė susipažinti su retais ir saugomais augalais, mokėti atpažinti medžius ir įsiminti jų išskirtines ypatybes. Savotiška šių ekskursijų tąsa vyko Vidzgirio botaniniame draustinyje, kur ekskursijų dalyviai galėjo matyti natūralioje gamtoje augančius skroblynus, maumedynus. Paskui žinių pagilinimui apie retus ir saugojamus augalus praėjome Vidzgirio gamtiniu pažintiniu taku, kuriame yra 18 pažintinių stotelių, o kiekvienos iš jų pavadinimas išduoda apie ką bus pasakojama (pvz.: Senosios pušys, Upelio delta, Senasis skroblų miškas, Tritonų bala ir t.t.). Baigiant kelionę visi kopė ir į XIII amžiaus Radžiūnų piliakalnį.

Ekskursija į Buktos gamtinį taką


Atvykus į Punios šilą pirmiausia apžiūrėjome girininkijos pastate įkurtą muziejų, įgiję teorinių žinių visi buvo pakviesti įsitikinti šilo tikruoju grožiu: pasivaikščioti po pasakų motyvais sukurtą medžio skulptūrų alėją, po to vykti į Šimtamečių ąžuolų alėją, kur šie galiūnai pavadinti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardais ir Lietuvos istorijos įsimintiniausiomis datomis. Pakeliui sustojome pasižiūrėti pokario Lietuvos partizanų žeminės ir kartu nuvykti į Žaltės slėnį, kur tarp įspūdingų iš medžio drožtų pagoniškųjų dievų skulptūrų yra aukojimo aukuras. Ekskursijos metu dalyviai išklausė apie miško saugojimo būtinybę ir sužinojo, koks dirvožemis yra tinkamas augti vienokios ar kitokios rūšies medžiams.


Projekte dalyvavo daugiau kaip 650 Alytaus miesto moksleivių ir gyventojų, po kiekvienos ekskursijos buvo vykdomos apklausos: tik retas iš vykusiųjų į pasirinktą vietą, joje jau buvo lankęsis prieš tai. 98 procentai visų ekskursijų dalyvių liko patenkinti bei papildė savo žinių bagažą. Išvykos metu dalyviai daugiau laiko praleido gamtoje, pailsėjo nuo kasdienių darbų, moksleiviai  atsitraukė nuo kompiuterių ir tai įrodo praktinę tokių ekskursijų naudą.

 

Projekto vadovė Neringa Andrijauskaitė