Dainavos mikrorajono mokymo įstaigų ekologinės situacijos įvertinimas

Projekte dalyvavo Alytaus Dainavos vidurinės mokyklos 9-12kl. mokiniai, kurie įgytas žinias galės pritaikyti savo kasdieniniame mokykliniame gyvenime. Projektui buvo iškeltas tikslas ir uždaviniai:

 Tikslas – padėti mokiniams suprasti fizikinės taršos problemas ir išmokti ieškoti būdų jai sumažinti.

Uždaviniai:
Ieškoti galimybių, kaip būtų galima sumažinti elektros energijos vartojimą, mobiliųjų telefonų naudojimą, triukšmą, oro taršą išmetamosiomis automobilių dujomis;
Stebėti, tirti visuomenės požiūrį į fizinę taršą, prisidėti ir skatinti kitus prie aplinkos darbų;
Ugdyti norą išsaugoti švarią aplinką, atsakomybę už savo elgesį.

Projektu metu buvo vykdomas veiklos planas:

Ekskursija į Alytaus higienos centrą

 

Lapų rūšiavimas ir tyrimas

 


Medžių kerpių tyrimas

Paroda „Diena be telefono"
Telefonų naudojimo mokymo įstaigose tyrimas
Pavasarinė – rudeninė talka

Ekskursija į Elektrėnų elektrinę

Projekto „Dainavos mikrorajono mokymo įstaigų ekologinės situacijos įvertinimas" išvados:
· Išanalizavę eismo intensyvumo stebėjimo rezultatus mokiniai nustatė, kad Dainavos mikrorajone esimas yra labai intensyvus, ypač prie Dzūkijos vidurinės mokyklos, ir , kad anglies monoksido koncentracija ore viršija didžiausią leistiną normą ( 5mg/m³) .

· Pagal kerpių testą tiriamojo rajono oras užterštas sieros dioksidu vidutiniškai užterštas.

· Atlikę testą su grybu Rhytisima acerinum, kuris sukelia paprastojo klevo lapo ligą, pasireiškiančią juodulių atsiradimu, mokiniai dar kartą įsitikino, kad sieros dioksidu oras užterštas vidutiniškai.

· Apibendrinę tyrimų duomenis, projekto dalyviai nusprendė, kad norint sumažinti oro taršą automobilių išmetamosiomis dujomis, reikėtų dažniau rengti „Dienas be automobilio", kurių metu skatinti žmones į darbus ar mokyklas vykti dviračiais ar pėsčiomis, organizuoti akcijas, skatinančias rūpintis aplinkos taršos sumažinimu.

· Pagal atliktus tyrimo rezultatus, buvo pastebėta, kad daugelis mokinių, o kartais ir suaugusių žmonių naudojasi ne vienu, o keliais mobiliaisiais telefonais tuo pačiu metu ir turi po kelias SIM korteles. Todėl patiria didelį elektromagnetinį spinduliavimą, kuris kaip įrodyta yra labai žalingas žmogaus sveikatai. Mobilųjį telefoną žmonės galbūt naudotų mažiau, jei būtų labiau informuoti apie jo sukeliamus sveikatos sutrikimus.

Projekto vadovė Lina Gailienė