Botaninė įvairovė

 

ALYTAUS MIESTO SPORINIAI INDUOČIAI, PLIKASĖKLIAI IR GAUBTASĖKLIAI AUGALAI

Botaniniai tyrimai Alytaus miesto teritorijoje buvo atlikti 1998 m. kovo-rugsėjo mėnesiais. Lauko darbų metu inventorizuota savaiminė ir adventyvinė flora. Flora inventorizuota, renkant herbariuminius pavyzdžius, pildant floros registracijos anketas, aprašant retųjų augalų augimvietes. Floros sąrašas sudarytas pasinaudojus tyrimų metu surinkta medžiaga (herbaru, floros registracijos anketomis). Taksonų lotyniški pavadinimai pateikiami atsižvelgiant į naujausius nomenklatūrinius pakeitimus („Flora of the Baltic countries", 1996 m.). Į Alytaus miesto sporinių induočių, plikasėklių ir gaubtasėklių sąrašus nepatenka žmogaus kultivuojamos žolinių augalų rūšys. Sąrašas sudarytas 1998 m. tyrimų duomenimis ir anksčiau šioje teritorijoje atliktų  botaninių  tyrimų duomenimis pagal literatūroje skelbtą medžiagą  užregistravome 610 augalų rūšių iš 107 šeimų, (Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983; Botanikos instituto ataskaita Gamtos apsaugos komitetui. Botaniniai tyrimai Vidzgirio botaniniame draustinyje, R. Jankevičienė, Ž. Lazdauskaitė, J. Strazdaitė, A. Lekavičius, 1971; Lietuvos  TSR flora, II–VI tomai 1963–1980).

Dėkojame hab. daktarui A. Lekavičiui, padėjusiam lauko darbų metu inventorizuoti florą.