Alytaus piliakalnis

 

Alytaus piliakalnis2

Istoriniu aspektu vertingiausioje miesto dalyje stūkso Alytaus piliakalnis su senovės gyvenviete, dar vadinamas Vienuolyno, Joninių, Švento Jono kalnu. Nors ir neturime pakankamai archeologinių tyrinėjimų, tačiau Alytaus miesto atsiradimas yra siejamas su Alytaus piliakalnio atsiradimu dešiniajame Nemuno krante prie Alytupio ir Nemuno santakos.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. II puse – II tūkst. I puse. Senovės gyvenvietė datuojama VII–XII a. Manoma, jog Alytaus pilis buvo pastatyta 1365 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Alytaus pilis paminėta 1384 m. Vygando Marburgiečio kronikoje, Kryžiuočių kelių aprašyme.piliakalnis2 Kovų su kryžiuočiais metu atsirado gražus padavimas apie bajoro Raimonio dukros Mirgrausėles ir kunigaikščio Smūkninio sūnaus  Alytos meilę. Nepaisant nieko Mirgrausėle turėjusi tapti vaidilute. Kryžiuočiams užpuolus pilį kovoje kritę visi Raimonio kariai, tik vienas Alyta likęs gyvas. Jis prasiveržęs iš kryžiuočių apsupimo, nujojęs į Gabijos kalnelį, kur Mirgrausėle kursčiusi šventąją ugnį, ir ją paslėpęs, pats grįžęs į kovą. Nors ir narsiai kovojęs Alyta, bet ir pats žuvęs. Mirgrausėlė, sužinojusi apie Alytos mirtį, taip graudžiai verkusi, kad ašaros upeliu liejosi į Nemuną. Upelis buvęs žynių pavadintas Alytupiu, o Gabijos kalnelis Alytaus piliakalniu.

1998 05 19 Alytaus piliakalnis su senovės gyvenviete buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos kultūros paminklu.

 

 

 

 

piliakalnis3

Aut. kalvis Audrius Liaukus

2002 metais Alytaus piliakalnis su senovės gyvenviete buvo pritaikytas lankymui: Piliakalnio šlaituose iškirsti krūmai bei atžalos, jo išryškinimui kraštovaizdyje atliktas landšaftinis brandžių medžių kirtimas, paliekant tik suaugusius sveikus medžius, daugiausia ąžuolus, įsėta žolinė danga. Išvalyta Alytupio vaga. Sutvirtinti piliakalnio šlaitai. Įrengti informacinis stendas, lieptelis per griovą, esančią tarp piliakalnio ir senovės gyvenvietės bei takų ir laiptų sistema organizuota siekiant maksimaliai eksponuoti objektą, suolai, šiukšlių dėžės, automobilių stovėjimo aikštelė (daugiau archeologijos konkurso medžiagoje).

 

2003 m. Alytaus miesto savivaldybė dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių departamento organizuotame Geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo geriausių darbų konkurse, pristatė Alytaus piliakalnio su senovės gyvenviete išsaugojimo, pritaikymo lankymui bei populiarinimo darbus. Savivaldybė laimėjo didįjį prizą už Alytaus piliakalnio su senovės gyvenviete tvarkymo darbus, jai įteikti padėkos raštai.