Alytaus miesto mokytojų ir moksleivių aplinkosauginis švietimas

Darnaus šalies vystymosi tikslų įgyvendinimo sėkmė labai priklauso nuo to, kaip aplinkos formavimo ir apsaugos procese dalyvauja valstybės ir savivaldos institucijos, mokslo ir nevyriausybinės organizacijos bei visuomenė. Todėl labai svarbu, kad įvairių sričių specialistai ir visuomenė turėtų pakankamai žinių ir būtų aktyvi - rinktųsi palankų aplinkai gyvenimo būdą, dalyvautų priimant ir įgyvendinant aplinkosauginius sprendimus.


Alytaus miesto savivaldybės aplinkosauginės politikos prioritetų įgyvendinimo plane yra reikalaujama „... numatant  švietimo turinį sutelkti dėmesį į visuomenės atsakomybę už aplinkos išsaugojimą, pareigą racionaliai naudoti gamtos išteklius, formuoti aplinkai ir sveikatai palankias gyvenimo būdo nuostatas". Vieni iš aktyviausių visuomenės atstovų - moksleiviai ir mokytojai. Todėl labai svarbu, kad būtų pastoviai atnaujinamos ir papildomos jų žinios aplinkosaugos srityje, formuojamas nevartotojiškas požiūris į aplinką ir skatinamas aplinkai draugiškas gyvenimo būdas.


Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras 2006 metų kovo - balandžio mėnesiais Alytaus mieste vykdė projektą „Alytaus miesto mokytojų ir moksleivių aplinkosauginis švietimas", kurio tikslas - didinti Alytaus miesto mokytojų ir moksleivių supratimą apie aplinkosaugos problemas, formuoti atsakingą požiūrį į aplinkos vertybes ir skatinti aplinkosauginės elgsenos pokyčius. Projektas skirtas Alytaus miesto mokytojų, moksleivių ir vietos nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginiam švietimui.


2006 m. kovo 31 d. Alytaus m. savivaldybėje buvo surengtas seminaras Alytaus miesto mokytojams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams „Šiuolaikiniai aplinkosaugos aspektai. Klimato kaitos problema ir jos sprendimo būdai.", kurio metu buvo pristatytos šiandieninės aplinkosaugos politikos aktualijos, sritys ir kryptys, nušviečiama klimato kaitos problema ir nagrinėjami jos sprendimo būdai.

 

Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros darbuotojai, Valstybinio žemėtvarkos instituto, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro atstovai. Su seminaro dalyviais aptartas visuomenės švietimo apie klimato kaitą procesas ir galimybės. Renginyje dalyvavo 28 Alytaus miesto mokyklų, savivaldybės ir aplinkosauginių organizacijų atstovai.


2 švietėjiški aplinkosauginiai renginiai suorganizuoti Alytaus miesto mokyklose. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras gegužės 24 d. surengė paskaitas - diskusijas Alytaus Likiškėlių ir „Volungės" vidurinėse mokyklose tema „Aplinkai draugiškas gyvenimo būdas".

 


 
Moksleiviams buvo papasakota apie racionalų atliekų tvarkymą, pademonstruota kaip teisingai reikia rūšiuoti atliekas. Taip pat papasakota apie  energijos, vandens ir kitų gamtinių išteklių taupymo ir racionalaus vartojimo būtinybę, kalbėta, dėl kokių priežasčių būtina mažinti vartojimą ir kodėl svarbu skatinti aplinkai draugiškų produktų naudojimą.            Renginių dalyviai gavo informacinės medžiagos paketus, kuriuose yra keletas leidinių apie ES aplinkosaugos politiką, lankstinukai aplinkosaugine tematika ir seminaro skaidruolių kopijos. Gautą informacinę medžiagą mokytojai galės panaudoti savo pamokose ir kitoms klasėms. Mokiniams buvo išdalinti lankstinukai apie organinių ir buities pavojingų atliekų tvarkymą, energijos ir vandens taupymą. Įgytos žinios ir gauta informacija padės mokytojams ir mokiniams labiau rūpintis aplinka, inicijuoti ir vykdyti konkrečius aplinkosauginius projektus.


 

VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktorės pavaduotoja Lina Gelažienė