Alytaus miesto mokyklų dalyvavimas tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje

 

Gamtosauginių mokyklų programa buvo sukurta 1994 metais, iškilus būtinybei įjungti jaunus žmones į gamtosauginių sprendimų priėmimą ir vietinio lygmens darnaus vystymosi iššūkius, taip, kaip pažymėta Jungtinių Tautų Aplinkosaugos ir Vystymosi Konferencijoje 1992 metais. 

Gamtosauginės mokyklos - gerai žinoma ir pripažinta programa visoje Europoje. Mokyklų, dalyvaujančių tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje, skaičius auga. Šiuo metu programoje dalyvauja virš 14 000 Europos, Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos šalių mokyklų. Iš jų tik trečdalis yra apdovanotos tarptautiniu apdovanojimu - Žaliąja vėliava.

Gamtosauginių mokyklų programa skirta visoms mokykloms (darželiams - mokykloms, pradinėms, pagrindinėms, vidurinėms, gimnazijoms, profesinėms, jaunimo ir kt.).

Lietuvos žaliųjų judėjimas (LŽJ) Aplinkos ir Švietimo ministerijų teikimu 2000 m. tapo tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE - Foundation for Enviromental Education) nariu, kuriam patikėta įgyvendinti Lietuvoje 5 tarptautines programas, tarp jų ir Gamtosauginių mokyklų  (GM) programą. 2004 metais programoje dalyvavo 12 mokyklų iš 10 Lietuvos savivaldybių tame tarpe ir Alytaus miesto Likiškėlių vidurinė mokykla.

2005 metais į Tarptautinę Gamtosauginių mokyklų programą įsitraukė 50 naujų mokyklų. 2005-2006 mokslo metais tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje dalyvauja 62 mokyklos kuriose mokosi virš 32000 moksleivių ir dirbą virš 2500 mokytojų iš 40 Lietuvos savivaldybių.

Be to 2005 metų pavasary, pirmą kartą Lietuvos istorijoje, Žaliąją vėliava ir tarptautinių Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu buvo apdovanotos 10 Lietuvos mokyklų. Viena iš šių pirmųjų, tarptautinius reikalavimus aplinkosaugos srityje įvykdžiusių mokyklų, buvo Alytaus miesto Likiškėlių vidurinė mokykla. 

Programoje dalyvaujančios mokyklos atliko gamtosauginius auditus ir pačios išskyrė problemines sritis, planavo ir įgyvendino veiklą, ir apie pasiektus rezultatus informavo ne tik mokyklos bendruomenę bet ir mikrorajono bei viso Alytaus miesto gyventojus.

Įgyvendindama Gamtosauginių mokyklų programą Likiškėlių vidurinė mokykla atliko gamtosauginį auditą ir išskyrė probleminę sritį mokykloje - atliekų tvarkymą. Mokykloje visus metus buvo renkama makulatūra, organizuojamos parodos iš atliekų, taip pat neužmirštama ir kita gamtosauginė veikla: paukščių globojimas, miesto vandens telkinio tyrimas ir tvarkymas. Į gamtosauginę veiklą įsitraukė didelė dalis moksleivių, mokytojų, administracijos darbuotojų. Gamtosauginių mokyklų programos sėkmingą įgyvendinimą mokykloje koordinavo biologijos mokytoja Vidutė Rutkauskienė. Prie programos sėkmingos įgyvendinimo daug prisidėjo ir mokyklos direktoriaus Algimanto Stašiausko programos įgyvendinimo mokykloje palaikymas bei mokyklos  glaudus bendradarbiavimas su Alytaus miesto savivaldybe.

 

Projekto vadovas Egidijus Čibirauskas