Pavojingas statybines atliekas, turinčias asbesto  į sąvartyną

 

Statybinės atliekos su asbestu (šiferis ir kitos statybinės atliekos) yra pavojingos. Jas būtina atiduoti atliekų tvarkytojams. Statybines atliekas su asbestu priima Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Alytaus rajone, Takniškių kaime. Gyventojams, atvežusiems į sąvartyną šiferį ar kitas statybines medžiagas, turinčias asbesto, 1 tonos kaina – 50,85 Lt be PVM, įmonėms – 101,70 Lt be PVM. Atliekų priėmimo į sąvartyną kainas įsakumu nustato Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.

 

Kas yra asbestas?

 

Asbestas yra gamtoje aptinkamų mineralų pluoštinė forma. Yra keletas asbesto rūšių, bet dažniausiai naudojamos jo rūšys yra chrizotilas, krokidolitas ir amozitas, kurie skiriasi savo spalva ir fizine išvaizda, bet jų savybės ir poveikis yra labai panašūs. Dar neseniai dėl savo cheminio ir fizinio patvarumo asbestas buvo plačiai naudojamas daugelyje Europos šalių kaip šilumos izoliacinė medžiaga. Jis yra plačiai paplitęs ir dabar. Asbestas yra toksiška pirmos grupės kancerogeninė medžiaga, kuri yra įtraukta į nuodingų medžiagų sąrašą Lietuvoje. Visų rūšių veiklai su asbestu išduodamos specialios licencijos ir privalomi darbdavių bei darbuotojų mokymai.

 

Kur yra asbesto?

 

Visas Lietuvoje panaudotas asbestas, daugiausia chrizotilo atmainos, buvo įvežtas, daugiausiai iš Rusijos ir Kazachstano. Iš viso nuo 1961 m. Lietuvoje pramonėje buvo sunaudota daugiau kaip 700 tūkst. tonų asbesto žaliavos. 1998 m. Lietuvoje buvo sunaudota apie 4 tūkst. tonų asbesto: asbestcemenčio šiferio ir vamzdžių gamybai 95%, katilinių ir vamzdynų šilumos izoliacijai, sklendėms, dūmtraukiams sandarinti apie 4%, stabdžių trinkelių gamybai mažiau kaip 1%.

 

Kokie yra saugaus darbo su asbestu reikalavimai?

 

Naudoti asbestą uždrausta visose Europos Sąjungos šalyse bei daugelyje pasaulio valstybių. ES Direktyva 2003/18/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, nustato pagrindinius principus, kurių reikia laikytis prieš pradedant darbus, įskaitant visų su asbestu susijusių darbų planavimą, rizikos vertinimą, asbesto poveikio kontrolę ir darbuotojų sveikatą bei tinkamą visų su asbestu dirbančių darbuotojų mokymą.

Kada asbestas yra pavojingas žmonėms?

Asbestas yra pavojingas žmonėms, kai jo plaušeliai (skaidulos) patenka į aplinkos orą iš asbesto produktų. Tai gali atsitikti dėl įvairių veiksnių:

 • asbesto produktų (plokščių, šiferio, vamzdžių ir kt.) korozijos;
 • asbesto produktų mechaninio poveikio (daužymo, smulkinimo, šlifavimo, pjaustymo);
 • atliekant katilinių, šiluminių tinklų izoliacijos remontą arba renovaciją.

Į plaučius patekusios asbesto skaidulos gali sukelti tokias ligas kaip asbestozę (plaučių audinio randėjimą), plaučių vėžį ir mezoteliomą (pleuros vėžį). Nustatyta, kad dėl asbesto Europoje kasmet miršta apie 30 000 žmonių.

 

Kodėl atliekami asbesto (skaidulų) plaušelių koncentracijos ore matavimai?

 

Asbesto palušeliai yra labai maži ir plika akimi nematomi, jie neturi kvapo ir skonio. Netirpūs vandenyje, rūgštyse, organiniuose tirpikliuose, nedega, savaime neskyla. Plaušeliai, patekę į žmogaus plaučius, juose kaupiasi ilgus metus. Jie sukelia sveikatos sutrikimus ir  net mirtinas ligas. Tik atlikus asbesto plaušelių tyrimus, galima nustatyti taršą aplinkoje. Asbesto plaušelių koncentracijos matavimo rezultatai padeda identifikuoti labiausiai užterštas vietas, kuriose gyvena ir dirba žmonės.

Ką daryti, jeigu asbesto yra jūsų aplinkoje?

Jeigu asbesto produktų (šiferio, šiluminės izoliacijos ir kt.) yra jūsų namuose, ūkyje, nepatariama pradėti jį šalinti patiems. Geriau šį darbą patikėti specialistams, kurie, priklausomai nuo asbesto produktų techninės būklės, toliau imsis atitinkamų veiksmų. Asbesto šalinimo pagrindinis tikslas yra apsaugoti aplinką nuo pavojingų asbesto plaušelių. Todėl yra rekomenduojama:

 • atitverti ir pažymėti vietas, kuriose yra asbesto produktų, ženklu: „Atsargiai asbestas!";
 • darbus atlikti tik drėkinant vandeniu („šlapiu būdu");
 • atliekų nelaužyti, nemėtyti iš aukščio;
 • atliekas pakuoti į sandarias pakuotes (0,2 mm plėvelės storio maišus po 30 kg); aikšteles;
 • atliekas vežti tik į specialias aikšteles.

Kaip elgtis keičiant šiferinę stogų dangą?

Keičiant asbestocementinę (šiferinę) stogų dangą, būtina laikytis visų saugaus darbo su asbestu reikalavimų. Darbus atlikti taip, kad asbesto plaušeliai nepasklistų į aplinką ir nekeltų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai. Rekomenduojama stogų šiferinės dangos šalinimo vietą nuo aplinkos atskirti polietileno plėvele, drėkinti nuimamus paviršius, atsargiai šiferio lakštus nuimti nuo stogų, jokiais būdais nemėtant jų nuo stogo ant žemės. Po to juos supakuoti į polietileninę plėvelę ir saugiai išvežti į tam tikslui nurodytus sąvartynus. Šiferio smulkias atliekas reikia išsiurbti siurbliais su specialiais filtrais, jų negalima šluoti, o juo labiau negalima jomis užkloti kelio duobių ir įvažų. Asbestas galutinai nukenksminamas užkasant jį į žemę. Sodybų su asbestinio cementinio šiferio stogais savininkams nerekomenduojama naudoti lietaus vandens nuo šių stogų skalbimui, prausimuisi ar grindų plovimui.

 

Kas ir kur atlieka asbesto matavimus?

 

Higienos instituto Rizikos veiksnių tyrimo laboratorija

 • atlieka asbesto plaušelių identifikavimą gaminiuose;
 • nustato asbesto plaušelių koncentraciją aplinkos ore;
 • konsultuoja suinteresuotus asmenis;
 • informuoja visuomenę apie saugų darbą su gaminiais, turinčiais sudėtyje asbesto, ir prevencines priemones.

 

Adresas: Etmonų g. 3/6, Vilnius

Tel.: (8 5) 212 1810

El. paštas laboratorija@hi.lt

 

UAB Dzūkijos vandenys

 

Alytaus turizmo informacijos centras

 

 

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras