2013 m. stebėsenos rezultatai

Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2013 metais rezultatai

Alytaus miesto želdinių stebėsena 2009–2013 metais

 

Alytus – vienintelis Lietuvos miestas, kuriame jau penkeri metai vykdoma želdynų ir želdinių stebėsena: vertinama vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų būklė, tiriamas dirvožemis, stebimi naujai pasodinti augalai.

Stebėsena – ilgalaikis kasmetinis augalų būklės vertinimas miestuose reikalingas tam, kad kintant klimato sąlygoms, stiprėjant žmogaus poveikiui aplinkai, miestuose būtų sukurti ilgaamžiai, dekoratyvūs želdynai. Miestų mikroklimatas gerokai skiriasi nuo tų klimato sąlygų, kuriomis vietinių rūšių augalai auga natūraliose augavietėse, todėl miestuose augančius augalus pažeidžiantys ligų sukėlėjai ir kenkėjai irgi skiriasi. Kasmet priklausomai nuo klimato sąlygų skiriasi lapų dėmėtligių sukėlėjų, voratinklinių erkių išplitimas. Kai vasaros drėgnos ir šiltos (2011–2012 m.), būna daug liepų dėmėtligių, klevų juodosios dėmėtligės, kai sausa (2009 m.) – gausu voratinklinių erkių, ypač ant plačialapės liepos. Po stiprių vėjų, išjudinančių medžius, plinta liemenų kenkėjai (daug dygiųjų eglių ir pocūgių pažeistų žievėgraužio tipografo). Svetimžemiai augalai ne visada pakantūs vietos klimatui, nors aklimatizacija reikalinga ir vietinių rūšių augalams, nes mieste keliais laipsniais šilčiau ir gerokai sausiau negu miške.

Alytuje kiekvienais metais sodinama naujų augalų prie gatvių ir rekreaciniuose želdynuose. Daugumoje vietų augalai tinkamai pasodinami ir paskui prižiūrimi. Tačiau yra kai kurių problemų. Pjaunant žolę jaunų medelių pomedžiuose sužalojami kamienai (švediniai šermukšniai Rūtų g.). Tokiose nuolat atnaujinamose žaizdose įsikurs medienos puvinius sukeliantys grybai ir sutrumpės medžių amžius. Nemaža dalis ne laiku ir neteisingai pasodintų augalų žūva (raudonieji ąžuolai ir kalninės pušys Naujojoje g.). Pertvarkant gatves ir aikštes reikia atsargiai elgtis su ten augančiais medžiais. Prie Senamiesčio skvero, Vilties gatvėje augančios mažalapės liepos skursta dėl pomedžiuose užpilto substrato, pažeistų šaknų.

Didesnė želdinių dalis visame Alytaus mieste geros būklės. Rūpestingai prižiūrimi jauni medeliai: palaistomi, tręšiami. Subrendę medžiai, augantys prie gatvių, apžiūrimi ir pašalinami pavojingai pasvirę, su išpuvusiais kamienais. Parkuose toliau nuo takų galima palikti ir kreivus, drevėtus medžius, kad būtų gausiau rūšių augavietėje, o gatvių želdiniuose, kur kyla pavojus žmonėms, automobiliams, pastatams, reikia palikti tik sveikus, stiprius medžius.

Šiais metais buvo parengta nauja Alytaus miesto želdynų ir želdinių stebėsenos 2014–2018 m. programa ir pradėti darbai bus tęsiami toliau.

Dr. Vilija Snieškienė, dr. Antanina Stankevičienė