2011 m. įgyvendintos programos priemonės

2011 m., įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008-2012 metų programos priemones, miesto gatvėse, parkuose, miesto sode, daugiabučių namų kiemuose, švietimo įstaigų teritorijose nupirkta ir pasodinta 2295 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų, nupirkta ir pasodinta 30 100 vnt. gėlių daigų ir rožių krūmelių, įrengti 7 nauji gėlynai, kurių plotas 320 m2.

Vykdant želdynų ir želdinių sanitarines apsaugos priemones, VšĮ „Alytaus parkai" Kurorto parke ties Dainų slėniu buvo atlikti kraštotvarkiniai kirtimai – atvertas vaizdas į kitoje Nemuno upės pusėje esantį Alytaus piliakalnį, sutvarkytos Nemuno pakrantės greta dviračių tako. Likiškių parke iškirsti savaiminiai krūmai ir medeliai, atlikti eglynų retinimo darbai. Putinų parke 2 ha plote išpjauti savaiminiai krūmai, atžalos, išgenėtas suaugusių medžių guotas. Jaunimo parko dalyje (3 ha), esančioje greta Tvirtovės ir Vingio g. išretinti miške augantys krūmai. Taip pat atlikti sanitarinio kirtimo darbai Jaunimo, Kurorto parkuose bei Miesto sode.

Baigus dviračių tako nuo Pliažo iki Sanatorijos g. šalia tako pasodinta 689 vnt. dekoratyvinių krūmų sodinukų.

2011 metais vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009-2013 metų programą, Statistikos departamentui pateikta savivaldybės 2010 metų želdynų metų ataskaita.

2011 metais buvo organizuota Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. Nugalėtojams įteiktos padėkos, leidiniai su konkursinės apžiūros nugalėtojų nuotraukomis.

Siekiant informuoti visuomenę apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdinių kūrimą, parengti   informaciniai pranešimai miesto ir apskrities dienraštyje „Alytaus naujienos", radijo stotis FM 99 transliavo reportažus, spausdinti straipsniai „Miesto" laikraštyje, informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.alytausgidas.lt,  informacija buvo skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklapyje.

Baigus Naujosios gatvės II eilės (nuo Tvirtovės iki Žuvinto g.) statybos darbus pasodinta 122 vnt. raudonojo ąžuolo sodinukų, 452 vnt. dekoratyvinių krūmų. Baigus dviračių tako nuo Pliažo iki Sanatorijos g. statybos darbus, šalia tako pasodinta 689 vnt. dekoratyvinių krūmų sodinukų.

2011 metais baigiamas rekonstruoti Senamiesčio skveras: pasodinta 93 krūmai, rožės. Pirmojo Alytaus aikštėje pasodinti 28 klevai, įrengti gėlynai.

Įgyvendinus 2011 metais numatytas programos priemones, pagerėjo rekonstruotų gatvės želdinių būklė, nes naujai pasodinti stambūs medžiai, iškarto suformavo vientisą patrauklų gatvės želdyną, estetiškai pagerėjo miesto aplinka. Įrengus gėlynus pagyvėjo miestovaizdis. Daugiabučių namų kiemuose atsirado naujos želdinių grupelės, pagerindamos daugiabučių namų kvartalų gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę. Pagerėjo visuomenės informavimas apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą.

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008–2012 metų programos įgyvendinimas 2011 metais

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008–2012 metų programos šgyvendinimo efektyvumas pagal vertinimo kriterijus 2011 metais