2011 m. aplinkosaugos švietimo projektai

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. DV-51 patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2011 m. aplinkosaugos švietimo projektai.
Buvo pateikta 15 paraiškų aplinkosaugos švietimo projektams finansuoti, iš kurių Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta projektų atrankos komisija atrinko 14 projektų:
 VšĮ Alytaus šv.  Benedikto gimnazija vykdys projektą „Gerbk gamtą ir save – tinkamai tvarkyk šiukšles". Mokiniai rinks popierių, perdirbs ir gamins darbelius, organizuos parodą, aplankys Grigiškių popieriaus fabriką;
Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla vykdys projektą „Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į taršos mažinimo problemų sprendimą";  
Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla vykdys projektą „Gamta šalia mūsų";
Alytaus Likiškėlių vidurinės mokyklos mokinių klubas vykdys tęstinį projektą „Pamilk gamtą, ją pažindamas";
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla vykdys projektus „Mes už gražią aplinką" ir „Alytaus miesto bendruomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais". Vykdydami pirmąjį projektą mokiniai rinks medžiagą apie Miesto sodą, Dailidės ežerėlį, Jaunimo parką, Vidzgirio botaninį draustinį, Alytaus piliakalnį, Gulbynės ornitologinį draustinį. Organizuos talką piliakalnio teritorijoje, išvykas į Vidzgirio botaninį draustinį, Alytaus miesto sodą. Dalyvaus akcijoje „Teisingai rūšiuokime atliekas", aplankys atliekų surinkimo įmonę. Įgyvendindami projektą „Alytaus miesto bendruomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais", organizuos akciją „Saugok, kurk, panaudok", skirtą pasaulinei Žemės dienai paminėti. Gegužės mėnesį organizuos plakatų, video klipų konkursą, raginantį tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos, baterijų atliekas. Lapkričio mėnesį bus organizuotas idėjų konkursas miesto bendruomenei „Konteinerio idėjos";
VšĮ „Alytaus parkai" organizuos mokiniams išvykas į Dzūkijos nacionalinį parką, Vidzgirio botaninį draustinį, Alytaus rajone esantį arboretumą, organizuos aplinkos apsaugos dienai paminėti išvyką seminarą į Dzūkijos nacionalinį parką;
UAB „Alytaus radijas" parengs ir transliuos reklaminius anonsus, skirtus Pasaulinei žemės dienai ir Europos judriajai savaitei paminėti, reklaminius garso anonsus, apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą;
Lietuvos skautijos padalinys–tuntas „Pilėnai" vykdys projektą „Gražėk, gimtasis Alytau!";
VšĮ Alytaus regioninė televizija transliuos reportažus aplinkosaugos tema;
Alytaus miesto mokinių taryba organizuos  aplinkos tvarkymo akciją „Darom 2011";
vykdydamas projektus, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras organizuos renginius, skirtus Europos judriajai savaitei ir „Mieste be savo automobilio";
vykdant projektus numatoma organizuoti Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinę apžiūrą.
 Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti finansavimas (28,5 tūkst. Lt) skiriamas iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu  Nr. T-13 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų sąmatos lėšų.