2010 m. įgyvendintos programos priemonės

Alytaus miesto savivaldybės želdynių ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008-2012 metų programos įgyvendinimo efektyvumas pagal vertinimo kriterijus 2010 m.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2008-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2010 METAIS

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-92 buvo patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008-2012 metų programa, kurios tikslas – numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą.

2010 m., įgyvendinant programos priemones, miesto gatvėse, parkuose, miesto sode, daugiabučių namų kiemuose, švietimo įstaigų teritorijose pasodinta 2609 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų, nupirkta ir pasodinta 44 328 vnt. gėlių daigų ir rožių krūmelių, įrengti 2 nauji gėlynai, kurių plotas 250 m2.

Vykdant želdynų ir želdinių sanitarines apsaugos priemones, VšĮ „Alytaus parkai" atliko sanitarinį miško kirtimą, genėjo medžius Miesto sode, Kurorto parke, miesto parkuose ir skveruose buvo grėbiami ir išvežami lapai. 

2010 metais vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009-2013 metų programą, Statistikos departamentui pateikta savivaldybės 2009 metų želdynų metų ataskaita.

Parengtas Jaunimo parko žemės sklypo ribų planas su kadastriniais (geodeziniais) matavimais.

2010 metais buvo organizuota Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. Nugalėtojams įteiktos padėkos, leidiniai su konkursinės apžiūros nugalėtojų nuotraukomis.

Siekiant informuoti visuomenę apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdinių kūrimą, parengti   informaciniai pranešimai miesto ir apskrities dienraštyje „Alytaus naujienos", radijo stotis FM 99 transliavo reportažus,  spausdinti straipsniai „Miesto" laikraštyje, informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.alytausgidas.lt,  informacija buvo skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklapyje.

VšĮ „Alytaus parkai" 2010 m. organizavo medelių sodinimo talkas Miesto sode, Jaunimo ir Kurorto parkuose.

2010 metais dekoratyvinių augalų sodinukų miestui padovanojo Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentas Laimutis Januškevičius. Sodinukai pasodinti miesto parkuose.

Įgyvendinus 2010 metais numatytas programos priemones, pagerėjo rekonstruotų gatvės želdinių būklė, nes naujai pasodinti stambūs medžiai, iškarto suformavo vientisą patrauklų gatvės želdyną, estetiškai pagerėjo miesto aplinka. Įrengus gėlynus pagyvėjo miestovaizdis. Daugiabučių namų kiemuose atsirado naujos želdinių grupelės, pagerindamos daugiabučių namų kvartalų gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę. Pagerėjo visuomenės informavimas apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą.