2010 m. aplinkosaugos švietimo projektai

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. DV-82 patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2010 m. aplinkosaugos švietimo projektai. 2010 metais buvo pateikta 11 paraiškų aplinkosaugos švietimo projektams finansuoti, iš kurių Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta projektų atrankos komisija atrinko 10 projektų:

Metelių regioninio parko direkcija Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir mokytojams organizuos pažintines ekskursijas Metelių regioniniame parke;

Lietuvos žaliųjų judėjimas koordinuos Alytaus miesto Adolfo Ramanausko-Vanago ir Likiškėlių vidurinių mokyklų dalyvavimą Gamtosauginių mokyklų programoje;

Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla vykdys projektą „Žmogus ir jo aplinka". Mokiniai tyrinės vandenį, globos žvėrelius, organizuos aplinkos tvarkymo talkas, aplankys UAB „Dzūkijos vandenys", organizuos išvyką į saugomas teritorijas;

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos bendruomenė dalyvaus tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje;

VšĮ „Alytaus parkai" organizuos kelionę aktyviausiems gamtos bičiuliams į Kauno marių regioninį parką;

UAB „Alytaus radijas" parengs ir transliuos reklaminius anonsus, skirtus Pasaulinei žemės dienai ir Europos judriajai savaitei paminėti;

Alytaus Panemunės vidurinė mokykla ketvirtą kartą organizuos Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių olimpiadą Alytaus miesto 7–12 klasių moksleiviams;

VšĮ Alytaus regioninė televizija transliuos reportažus aplinkosaugos tema;

Vykdydamas projektus, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras organizuos renginius, skirtus Europos judriajai savaitei ir „Mieste be savo automobilio";

vykdant projektus numatoma organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei žemės dienai paminėti, Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinę apžiūrą;

Alytaus miesto savivaldybė dalyvaus projekte „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje".

Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti finansavimas (20 tūkst. Lt) skiriamas iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimu Nr. T-5 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų sąmatos lėšų.