2009 m. maudyklos vandens stebėsena

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO DAILIDĖS EŽERĖLIO MAUDYKLOS VANDENS TYRIMŲ 2009 METŲ KALENDORINIO STEBĖSENOS GRAFIKO TVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 10 d. Nr. DV-175

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" VII skyriaus 22 punktu,

t v i r t i n u Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų 2009 metų kalendorinį stebėsenos grafiką (pridedama).

Administracijos

direktorius Feliksas Džiautas

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. kovo 10 d.

įsakymu Nr. DV-175

ALYTAUS MIESTO DAILIDĖS EŽERĖLIO MAUDYKLOS VANDENS TYRIMŲ

2009 METŲ KALENDORINIS STEBĖSENOS GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Mėginio ėmimo laikotarpis

Mėginio ėmimo data

1.

Prieš maudymosi sezoną

2009-05-21

2.

2009-06-01 – 2009-06-15

2009-06-04

3.

2009-06-16 – 2009-06-30

2009-06-18

4.

2009-07-01 – 2009-07-15

2009-07-02

5.

2009-07-16 – 2009-07-31

2009-07-16

6.

2009-08-01 – 2009-08-15

2009-08-06

7.

2009-08-16 – 2009-08-31

2009-08-20

8.

2009-09-01 – 2009-09-15

2009-09-03

 

___________________________

 

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai prieš maudymosi sezoną

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-06-04

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-06-18

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-07-02

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-07-16

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-08-11

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-08-20

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens tyrimų rezultatai 2009-09-03