2009 m. įgyvendintos programos priemonės

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2008–2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2009 METAIS

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-92 buvo patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008-2012 metų programa, kurios tikslas – numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą.
2009 m., įgyvendinant programos priemones, miesto gatvėse, parkuose, miesto sode, daugiabučių namų kiemuose, švietimo įstaigų teritorijose pasodinta 2210 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų, nupirkta ir pasodinta 28 302 vnt. gėlių daigų ir rožių krūmelių, įrengti 2 nauji gėlynai, kurių plotas 60 m2.
Vykdant želdynų ir želdinių sanitarines apsaugos priemones, VšĮ „Alytaus parkai" atliko sanitarinį miško kirtimą, genėjo medžius Miesto sode, Kurorto parke, miesto parkuose ir skveruose buvo grėbiami ir išvežami lapai. 
2009 metais parengtas Likiškių parko kūrimo ir tvarkymo techninis projektas, parengta Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009-2013 metų programa ir vykdyta stebėsena, Statistikos departamentui pateikta savivaldybės 2008 metų želdynų metų ataskaita.
Parengtas Šaltinėlio skvero žemės sklypo ribų planas su kadastriniais (geodeziniais) matavimais ir įrašytas į Nekilnojamo turto kadastrą. Dėl ekonominio sunkmečio (lėšų trūkumo) Žuvėdrų kalvos žemės sklypo ribų planas su kadastriniais (geodeziniais) matavimais neįrašytas į Nekilnojamo turto kadastrą.
2009 metais buvo organizuota Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. Nugalėtojams įteiktos padėkos, leidiniai su konkursinės apžiūros nugalėtojų nuotraukomis.
Siekiant informuoti visuomenę apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdinių kūrimą, parengti  4 informaciniai pranešimai miesto ir apskrities dienraštyje „Alytaus naujienos", radijo stotis FM 99 transliavo 2 reportažus, 5 straipsniai „Miesto" laikraštyje, 1 straipsnis laikraštyje „Dainavos žodis", 3 informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.alytausgidas.lt,  informacija buvo skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklapyje.
VšĮ „Alytaus parkai" 2009 m. organizavo medelių sodinimo talką. Likiškių parke AB „Swedbank" darbuotojai nupirko ir pasodino 75 vnt. paprastojo ąžuolo sodinukų, 15 tarptautinio jaunimo projekto „Draugų pasaulis" dalyviai pasodino 45 baltąsias rožes Alytaus miesto sode.
2009 metais 200 vnt. dekoratyvinių augalų sodinukų miestui padovanojo Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentas Laimutis Januškevičius. Sodinukai pasodinti Studentų skvere, Gulbynės, Likiškių parkuose, daugiabučių namų savininkų bendrijų, švietimo įstaigų teritorijose.
Įgyvendinus 2009 metais numatytas programos priemones, pagerėjo rekonstruotų gatvės želdinių būklė, nes naujai pasodinti stambūs medžiai, iškarto suformavo vientisą patrauklų gatvės želdyną, estetiškai pagerėjo miesto aplinka. Įrengus gėlynus pagyvėjo miestovaizdis. Daugiabučių namų kiemuose atsirado naujos želdinių grupelės, pagerindamos daugiabučių namų kvartalų gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę. Pagerėjo visuomenės informavimas apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą.

Alytaus miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008–2012 metų programos 2009 metais įgyvendintos priemonės

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veuisimo 2008–2012 metų programos įgyvendinimo efektyvumas pagal vertinimo kriterijus 2009 m