2008 m. įgyvendintos programos priemonės

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2008-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2008 METAIS

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-92 buvo patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008-2012 metų programa. Šios programos tikslas – numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą. Programos įgyvendinimo priemonės nurodytos jos įgyvendinimo 2008-2012 metų priemonių plane.
 2008 m. įgyvendinant programos priemones miesto gatvėse, parkuose, miesto sode, daugiabučių namų kiemuose, švietimo įstaigų teritorijose pasodinta 2329 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų. 2008 m. nupirkta ir pasodinta 25 812 vnt. gėlių daigų ir rožių krūmelių. Įrengti 4 nauji gėlynai po 50 m2.
Vykdant želdynų ir želdinių sanitarines apsaugos priemones, VšĮ „Alytaus parkai" atliko sanitarinį miško kirtimą, genėjo medžius Studentų skvere, miesto parkuose ir skveruose buvo grėbiami ir išvežami lapai. 
 Pagal parengtą projektą 2008 metais buvo baigtas tvarkyti Studentų skveras, esantis Merkinės gatvėje. Skvere įrengti trinkelių takai, apšvietimas, fontanas, pavėsinė, žaidimų  aikštelė, pasodinti nauji želdiniai.
 Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T-108 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.
 2008 metais buvo organizuota Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursas-apžiūra. Nugalėtojams įteiktos padėkos, leidiniai su konkurso-apžiūros nugalėtojų nuotraukomis.
 Siekiant informuoti visuomenę apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdinių kūrimą, parengti 6 informaciniai pranešimai miesto ir apskrities dienraščiui „Alytaus naujienos", transliuotas 1 televizijos reportažas, radijo stotis FM 99 transliavo 2 reportažus, informacija buvo skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklapyje.
VšĮ „Alytaus parkai" 2008 m. rudenį organizavo medelių sodinimo talką. Jaunimo parke buvo pasodinta 1207 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų.
 Su UAB „Alytaus valda" 2008-04-08 pasirašyta paramos teikimo sutartis. Nupirkta 8 vnt. liepos mažalapės sodinukų ir 24 vnt. kuolų joms pritvirtinti už 8200 Lt. UAB „Ordo" nupirko 11 vnt. liepų sodinukų ir kuolus jiems pritvirtinti už 8162 Lt. Medžiai pasodinti S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje.
Įgyvendinus 2008 metais numatytas programos priemones, pagerėjo rekonstruotų gatvės želdinių būklė, nes naujai pasodinti stambūs medžiai, iškarto suformavo vientisą patrauklų gatvės želdyną, estetiškai pagerėjo miesto aplinka. Įrengus gėlynus pagyvėjo miestovaizdis. Daugiabučių namų kiemuose atsirado naujos želdinių grupelės, pagerindamos daugiabučių namų kvartalų gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę. Sutvarkytas Studentų skveras pritaikytas gyventojų tiek pasyviam, tiek ir aktyviam poilsiui. Pagerėjo visuomenės informavimas apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2008-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2008 METAIS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2008-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS PAGAL VERTINIMO KRITERIJUS 2008 M.