2007 m. aplinkosaugos švietimo projektai

 

Siekiant įgyvendinti Alytaus miesto aplinkosaugos prioritetų planą, būtina gerinti informacijos apie aplinkos būklę teikimą ir visuomenės aplinkosauginį švietimą, didinti visuomenės sąmoningumą ir atsakomybės supratimą, kad būtų išsaugota gamta.
Tuo tikslu vykdomi aplinkosauginio švietimo projektai, kurie ir yra skirti Alytaus miesto aplinkosaugos politikoje numatytos prioritetinės krypties, t.y. informacijos apie aplinkos būklę teikimo ir visuomenės aplinkosauginio švietimo gerinimo, įgyvendinimui.
Aplinkosauginio švietimo projektai yra atrinkti  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-09 nutarimu Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategijos ir veiksmų programos", Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-11 įsakymu Nr. DV-536 patvirtintomis Aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėmis.
 2007 metais buvo pateiktos  18 paraiškos aplinkosauginio švietimo projektams finansuoti, iš kurių Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta projektų atrankos komisija atrinko 9 projektų.
 Vykdant projektus, numatoma organizuoti renginius skirtus pasaulinės Žemės dienos minėjimui, Europos judriajai savaitei ir „Mieste be savo automobilio". 
Alytaus Likiškėlių vidurinės mokyklos bendruomenė tęs 2002 metais pradėtą vykdyti projektą „Pamilk gamtą, ją pažindamas", dalyvaus tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje, organizuos parodą „Mano augintinis", dalyvaus aplinkos tvarkymo talkose.
Įgyvendinant aplinkosaugos projektus UAB „Alytaus radijas" parengs ir transliuos radijo laidas „Žaliasis kanalas arba 5 minutės aplinkai", kurios padės formuoti visuomenės ekologinę mąstyseną, požiūrį į save ir supančią aplinką.
VšĮ „Alytaus regioninė televizija" rengs ir transliuos reportažus apie atliekų tvarkymą, pristatys visuomenei aplinkosauginius renginius.
Metelių regioninio parko direkcija Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir mokytojams organizuos pažintines ekskursijas Metelių regioniniame parke.
Įgyvendinant aplinkosaugos projektus Piliakalnio vidurinė mokykla organizuotos praktinę-teorinę konferenciją „Mes ir gyvūnai", skirtą pasaulinei gyvūnų dienai.
Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos mokiniai organizuos akciją „Padėkime žvėreliams ir paukšteliams žiemą", organizuos renginį skirtą Žemės dienai, gamins ir iškels inkilus.
Alytaus Putinų vidurinė mokykla įgyvendinanti projektą „Litesko" įmonės įtaka Alytaus miesto oro užterštumui" atliks oro užterštumo tyrimus, vykdys gyventojų apklausą, organizuos ekskursijas į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, Alytaus „Litesko" įmonę, Vilniaus Gedimino technikos universitetą.
Lietuvos skautijos padalinys-tuntas „Pilėnai" įgyvendindami projektą „Manoji Lietuva" rinks herbarus, rengs žygius į Vidzgirio botaninį draustinį, stovyklas.
Vykdant projektus numatoma organizuoti Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursą. Alytaus miesto švietimo įstaigoms bus užprenumeruoti aplinkosaugos laikraščiai, žurnalai.
 Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti finansavimas skiriamas iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-01 sprendimu patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2007 metų sąmatos 4.1. išlaidų straipsnio skirtų visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams, organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai lėšų (22 500 Lt).


Alytaus miesto savivaldybės 2007 m. aplinkosauginio švietimo projektai