2006 m.projektai

Parama aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti

 

Alytaus miesto savivaldybės 2006 m. aplinkosauginio švietimo projektai

 

Kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius remia aplinkosauginio švietimo projektus, kurie skirti Alytaus miesto aplinkosaugos prioritetinei krypčiai įgyvendinti - informacijai apie aplinkos būklę teikti ir visuomenės aplinkosauginio švietimui gerinti. Aplinkosauginio švietimo projektai finansuojami iš miesto savivaldybės tarybos 2006-01-19 sprendimu Nr. T-8 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 metų sąmatos lėšų. Šiais metais aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti skirta 43 000 Lt.


 2006 m. buvo pateiktos 22 projektų paraiškos, iš kurių Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta projektų atrankos komisija  atrinko 17 projektų.


 Alytaus Jotvingių gimnazija vykdys projektą „Pelėdžiuko sapnas", kuriam įgyvendinti skirta 800 Lt. Mokiniai mokysis pažinti įvairių ekosistemų paukščius, jų buveinių savitumą ir nykimo problemas, stebės paukščius gamtoje. Bendradarbiaudami su Alytaus lėlių teatru mokiniai pasigamins lėles ir pastatys J. Degutytės pasaką „Pelėdžiuko sapnas".


 Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos įgyvendinamam projektui „Meilė gamtai prasideda nuo gyvūnų globos" numatyta 800 Lt. Mokiniai aplankys Punios girininkiją, Kauno zoologijos sodą ir muziejų, mokykloje vyks Žemės dienai skirtas renginys „Meilė gamtai prasideda nuo gyvūnų globos". 


1800 Lt bus skirta Alytaus Likiškėlių vidurinės mokyklos moksleivių klubo „Gamtos namai" vykdomam nuo 2003 metų tęstiniam projektui „Pamilk gamtą, ją pažindamas". Klube veikia ekologų, zoologų, botanikų sekcijos. Projekte dalyvauja 60 5-12 klasių mokinių. Mokiniai tyrinės vandenį, orą, augalus ir gyvūnus, organizuos parodą „Mano augintinis", vyks į pažintinę kelionę į Ventės Rago ornitologinį draustinį, Kretingoje esantį Žiemos sodą. Savo nuveiktus darbus mokiniai apžvelgs fotoalbume „Žvilgsnis į gamtą ir aplinką".


 Alytaus Putinų vidurinė mokykla tęs 2004 metais pradėtą vykdyti projektą „Jaunimo parkas - ekologinio švietimo mokykla". Jam įgyvendinti skirta 200 Lt. Mokiniai tyrinės Jaunimo parko biologinę įvairovę, rengs parodas, ekskursijas, varžybas, vyks į pažintines ekskursijas.


Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje bus organizuotas antrasis Vytauto Nedzinsko gamtos mokslų konkursas. Jam organizuoti skirta 300 Lt.


VšĮ „Alytaus parkai" 2006 m. įgyvendins 2 aplinkosauginio švietimo projektus. Projektui  „Ekologinis ugdymas gamtoje" skirta 1400 Lt. Viešosios įstaigos darbuotojai miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir mokiniams organizuos mokomąsias ekskursijas į Vidzgirio botaninį draustinį, kuriame 2003 metais įkurtas ekologinis mokomasis takas, Nemuno kilpų ir Kauno marių regioninius parkus. „Paukščių apskaitos vykdymas Gulbynės ornitologiniame draustinyje" projektui įgyvendinti skirta 735 Lt. Pagrindinis projekto tikslas - atlikti paukščių apskaitą Gulbynės ornitologiniame draustinyje. Į paukščių apskaitos tvarkymą  ketinama įtraukti miesto mokyklų mokinius ir mokytojus.


VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras įgyvendins Gamtosaugos ugdymo ir Alytaus krašto saugomų teritorijų pažinimo projekt1. Jam vykdyti skirta 5400 Lt. Pavasarį ir rudenį bus organizuojamos nemokamos ekskursijos į Vidzgirio botaninį draustinį, Žuvinto biosferos rezervatą, Punios, Daugų apylinkes.


 Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla vykdys projektą „Pažinkime Gulbynę". Mokiniai stebės paukščius, atliks Gulbynės vandens tyrimus, tvarkys tvenkinio pakrantes. Projektui įgyvendinti skirta 700 Lt.


Metelių regioninio parko direkcija vykdys Moksleivių ekologinio švietimo Metelių regioniniame parke projektą. Jam įgyvendinti skirta 1700 Lt. Miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai susipažins su Metelių regioninio parko informaciniu centru, bus organizuojamos ekskursijos: pažintinė ekskursija aplink Dusios ežerą, miško ekosistemų pažinimas, tarpežerių miškais ir pelkėmis, migruojančių paukščių prieglobstis.


 1000 Lt komisija skyrė Alytaus Dainavos vidurinės mokyklos įgyvendinamam Dainavos mikrorajono mokymo įstaigų ekologinės situacijos įvertinimo projektui. Jo dalyviai atliks oro taršos tyrimą kerpių ir klevo lapų juodulių testais, įvertins triukšmą bei oro taršą automobilių išmetamosiomis dujomis, vyks į Ignalinos atominę elektrinę ir visus nuveiktus darbus apibendrins konferencijoje.


 VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras 2006 metais įgyvendins 2 projektus. 1500 Lt skirta Alytaus miesto mokytojų ir moksleivių aplinkosauginio švietimo projektui. Įgyvendinant šį projektą, bus organizuotas seminaras mokytojams, paskaita mokiniams.


3100 Lt skirta Darnaus vystymosi (Aalborgo) įsipareigojimų įgyvendinimo Alytaus mieste skatinimo įgyvendinti. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-176 nusprendė prisijungti prie Aalborgo įsipareigojimų įgyvendinimo ir įgaliojo Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Kirkliauską pasirašyti Aalborgo įsipareigojimų deklaraciją. VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro darbuotojai rengs konsultacijas ir seminarą savivaldybės administracijos darbuotojams ir politikams apie Aalborgo įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą, parengs veiksmų planą ir padės jį įgyvendinti.


Sporto klubo „Interwalk" organizuojamam Europos judriosios savaitės renginiui skirta 2000 Lt.


VšĮ „Vingio galerija" kovo 20 dieną Rotušės aikštėje organizuos akciją „Oras ir tu", skirtą Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Jai skirta 2761 Lt.


Oficialus Tarptautinio aplinkosaugos švietimo fondo (FEE) atstovas mūsų šalyje - Lietuvos žaliųjų judėjimas vykdo Gamtosauginių mokyklų programą. Lietuvos žaliųjų judėjimo įgyvendinamam tęstiniam Alytaus miesto mokyklų dalyvavimas tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje projektui įgyvendinti skirta 1000 Lt. 2005 metais Alytaus Likiškėlių mokyklos bendruomenei buvo įteikta Žalioji vėliava ir tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas.


2006 m. Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius organizuos akcijas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai minėti, Europos judriajai savaitei ir „Mieste be savo automobilio", Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursą Alytaus miesto švietimo įstaigoms bus užprenumeruoti aplinkosaugos laikraščiai, žurnalai, numatoma išleisti informacinį leidinį „Aplinkos būklė Alytaus mieste". Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, renginiams, laikraščių, žurnalų prenumeratai, informaciniam leidiniui skirta 17 804 Lt.

Miesto ūkio departamento  
Aplinkos apsaugos skyriaus
vyresn. specialistė Laima Mulmienė