2005 m. aplinkosaugos švietimo projektai

 

Aplinkosauginio švietimo projektai 2005 m.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2005 M. APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ  
 
2005 m. vasario 10 d. Nr.  DV-84  
Alytus


  
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-09 nutarimu Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategijos ir veiksmų programos" ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-01-19 įsakymu Nr. DV-31 patvirtintomis Aplinkosauginio švietimo programos projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-01-28 įsakymu Nr. DV-60 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo programos projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių 13 punkto keitimo", t v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės 2005 m. aplinkosauginio švietimo projektus (pridedama).
 
  
Administracijos direktorius   Feliksas Džiautas
   
 
PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2005 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. DV-84    


     
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2005 M. APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAI

 

Projekto vykdytojas Aplinkosauginio švietimo projekto pavadinimas Rėmėjų lėšos (Lt) Skirtos lėšos iš Aplinkos ap-saugos rėmimo specialiosios programos (Lt)
1. Lietuvos žaliųjų judėjimas,I. Kanto g. 6, Kaunas, tel.(8~37) 32 42 41 Alytaus miesto mokyklų dalyvavimas tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje (Likiškėlių vidurinės mokyklos dalyvavimas tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje ir Dainavos vidurinės mokyklos įtraukimas į pirmąjį Gamtosauginių mokyklų programos etapą)

Metodinės medžiagos parengimas;
seminaro organizavimas;
gamtosauginių mokyklų informacinių lankstinukų, plakatų leidyba;
moksleivių gamtosauginės veiklos konkursas.
Fondai – 6000 Lt; kitos savivaldybės – 69 847 Lt 1 000 Lt
2. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla, Birutės g. 2, tel. (8~315) 32 42 41 Didžiosios Dailidės gamtinės bendrijos ir žmogus

Dailidės ežerėlio tyrimai;
paroda „Didžiosios Dailidės ekosistema";
ekskursija į Kernavę.
Pati organizacija – 500 Lt; Visuomenės sveikatos centro cheminių ir fizikinių tyrimų laboratorija – 326,64 Lt 500 Lt
3. VšĮ Alytaus regioninė televizija, Rotušės a. 2, tel. (8~315) 7 40 85 Aplinkosauginio švietimo skatinimas Alytaus mieste

Reportažų rengimas ir transliavimas.
  1200 Lt
4. Alytaus Piliakalnio vidurinė mokykla, Jiezno g. 1, tel. (8~315) 7 93 45 Transporto įtaka Pirmojo Alytaus aplinkai

Mokiniai tyrinės automobilių srautus, matuos triukšmą, susipažins su Pirmojo Alytaus transportu praeityje ir dabar.
  300 Lt
5. Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla, moksleivių klubas „Gamtos namai", Likiškėlių g. 12, tel. (8~315) 7 57 11 Pamilk gamtą, ją pažindamas

Mokiniai tyrinės vandenį, orą, augalus ir gyvūnus;
bus organizuojama paroda „Mano augintinis";
pažintinė kelionė į Aukštaitijos nacionalinį parką;
dviejų dienų vasaros stovykla Vidzgirio botaniniame draustinyje;
konferencija „Žvilgsnis į gamtą ir aplinką".
  1750 Lt
6. Alytaus Putinų vidurinė mokykla, Šaltinių g. 1, tel. (8~315) 7 55 86 Jaunimo parkas – ekologinio švietimo mokykla

Mokiniai susipažins su Jaunimo parko biologine įvairove, eksperimentuos oro užterštumo tyrimo akcijoje „Kerpė";
ekskursijos į Punios šilą, Žuvinto biosferos rezervatą, Dzūkijos nacionalinį parką;
akcija „Balandis – švaros mėnuo".
  981 Lt
7. Dzūkų kultūros draugė, Savanorių g. 6, tel. (8~315) 5 19 90 Vytauto Nedzinsko skaitymai ir jo premijos už geriausius gamtosaugos ir kraštotyros darbus įteikimas

Vytauto Nedzinsko premijos už geriausius gamtosaugos ir kraštotyros darbus įteikimas;
knygos apie Vytautą Nedzinską išleidimas;
kompaktinės plokštelės „Visatekstė Vytauto Nedzinsko biografija" išleidimas;
Vytauto Nedzinsko skaitymų, skirtų jo 65–osioms gimimo metinėms organizavimas.
Pati organizacija – 200 Lt;
fondai – 25225 Lt;
rėmėjai – 16000 Lt;
5000 Lt
8. VšĮ „Alytaus parkai", Kauno g. 9A, tel. (8~315) 5 25 41 Ekologinis ugdymas gamtoje

Mokomųjų ekskursijų Alytaus miesto mokiniams ir mokytojams organizavimas į Vidzgirio botaninį draustinį, Alytaus miesto parkus, Alytaus ir Radžiūnų piliakalnius, Punios šilą, Nemuno kilpų regioninį parką.
  1500 Lt
9. VšĮ „Alytaus parkai", Kauno g. 9A, tel. (8~315) 5 25 41 Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio apsauga

Bus parengtas Gulbynės parko gamtotvarkos projektas;
parengta medžiaga informaciniam stendui;
pastatytas informacinis stendas.
  7100 Lt
10. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, Rotušės a. 14A, tel. (8~315) 5 20 10 Ekologijos ir aplinkosaugos žinių bei įgūdžių perteikimas bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir miesto visuomenei

Ekskursijos mokiniams ir miesto gyventojams į Žuvinto biosferos rezervatą;
lankstinuko gamyba.
Pati organizacija – 125 Lt;
Žuvinto rezervatas – 60 Lt
1765 Lt
11. Alytaus „Volungės" vidurinė mokykla, Statybininkų g. 20, tel.(8~315) 7 18 17 „Pažinimo ir gerumo takais"

Konferencija „Vanduo – paslaptis ir stebuklas";
Fotografijos konkursas „Vandens kelias 2004–2005";
vandens telkinio pakrančių valymo akcija;
mokomoji pažintinė ekskursija į Kauno marių regioninį parką;
konferencija „Gamta šalia mūsų"
Pati organizacija – tarifikuota 2 val. papildomo ugdymo;
UAB „Iki" – filantropinė parama;
Černiauskienės IĮ vaistinė – filantropinė parama
730 Lt
12. VšĮ Dzūkijos efektyvios energetikos centras, Jaunimo g. 78–9, tel. (8~315) 3 82 10 Alytaus miesto gyventojų švietimas energijos taupymo ir ekologijos srityse

Šildymo sistemos auditas miesto bendrojo lavinimo mokykloje;
lankstinuko leidyba.
Daugiabučių namų butų savininkų bendrijos – 1790 Lt 3000 Lt
14. Metelių regioninio parko direkcija, Meteliai, Lazdijų raj., tel. (8~682) 2 61 32, (8~318) 4 36 49 Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke

Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir mokytojams bus organizuojamos ekskursijos:
pažintinė ekskursija aplink Dusios ežerą,
miško ekosistemų pažinimas,
tarpežerių miškais ir pelkėmis,
migruojančių paukščių prieglobstis.
Pati organizacija – 300 Lt 1383 Lt
13. Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius, Rotušės a. 4, tel. (8~315) 5 51 17 Visuomenės aplinkosauginis švietimas, renginiai, leidyba, laikraščių, žurnalų prenumerata, interneto svetainės, jos duomenų bazės sukūrimui:

Pasaulinės Žemės dienos minėjimas;
akcijos „Europos judrioji savaitė" ir „Mieste be savo automobilio";
Projektas „Vandens ekosistemos";
Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursas;
aplinkosauginių laikraščių prenumerata švietimo įstaigoms;
interneto svetainės, jos duomenų bazės sukūrimas.
  13 091 Lt
Bendra suma:     39 300 Lt

 

 


 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2004 M. ATASKAITOS TVIRTINIMO

2005 m. sausio 21 d. Nr.  DV-44
Alytus

Vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-01-19 įsakymu Nr. DV-31 patvirtintomis Aplinkosauginio švietimo programos projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėmis, p a t v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės 2004 m. aplinkosauginio švietimo programos ataskaitą (pridedama).

 

Administracijos direktorius Feliksas Džiautas

 

 

  PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2005 m. sausio 21 d.
įsakymu Nr. DV-44

 


ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 M. APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMOS ATASKAITA

 

Projekto vykdytojas Aplinkosauginio švietimo projekto pavadinimas Įgyvendinus projektą, lėšos panaudotos Skirtos lėšos (Lt) Panaudotos Lėšos (Lt)
1. Lietuvos žaliųjų judėjimas, I. Kanto g. 6, Kaunas, tel. (8~37) 32 42 41 Alytaus miesto mokyklų įtraukimas į tarptautinę gamtosauginių mokyklų programą (Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla)

Seminaras „Gamtosauginių mokyklų programa".
Gamtosauginių mokyklų informacinio lankstinuko leidyba.
Metodinės medžiagos rengimas.
1. Išleistas lankstinukas „Gamtosauginių mokyklų programa".)

2. Išleista knygelė „Gamtosauginių mokyklų programa".)

3. Organizuotas seminaras.)

4. Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla dalyvavo tarptautiniame gamtosauginio plakato konkurse.
1500 Lt 1500 Lt
2. Metelių regioninio parko direkcija, Meteliai, Lazdijų raj., tel. (8~318) 4 36 49 „Migruojančių paukščių prieglobstis Metelių regioniniame parke"

2004-10-04- 2004-10-08 150 mokinių iš Alytaus miesto mokyklų Metelių regioniniame parke susipažins su pagrindinėmis migruojančių paukščių rūšimis, tvarkys paukščių apskaitą, bus demonstruojamas videofilmas „Didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų parkas", paskaita „Migruojančių paukščių prieglobstis" ir viktorina.
1. Išvykoje į Metelių regioninį parką dalyvavo 80 mokinių iš Alytaus Likiškėlių, „Volungės", Putinų ir Dzūkijos vidurinių mokyklų.

2. Mokiniai išklausė paskaitą „Migruojančių paukščių prieglobstis".

3. Mokiniai išmoko atpažinti 15 rūšių paukščių, pildė anketas, sprendė kryžiažodžius.
1000 Lt 1000 Lt
3. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Lauko g. 23, Alytus, tel. (8~315) 7 33 58 Tarptautinis gamtosaugos projektas „Mūsų jūra"

2004 m. gegužės mėnesį 12 - 15 Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių ir 3 - 5 projekto vykdytojai vyks į Švedijos Brunnaskolano mokyklą, o rugsėjo mėnesį atvyks mokinių ir mokytojų delegacija iš Švedijos Brunnaskolano mokyklos. Mokiniai vykdo vandens telkinio tyrimus, keičiasi informacija su Švedijos mokiniais.
1. Mokiniai tyrinėjo Gulbynės tvenkinio vandenį, tvarkė pakrantes.

2. Abiejų šalių mokiniai, įsisavinę „FirstClass" kompiuterinę programą, keitėsi aplinkos stebėjimų rezultatais, lygino, vertino, apibendrino.

3. Projekto dalyviai išklausė UAB „Dzūkijos vandenys" paskaitą „Vandens kelias".

4. 16 mokinių ir 5 mokytojai gegužės mėnesį lankėsi Švedijoje.

5. 26 Švedijos mokiniai ir juos lydintys asmenys rugsėjo mėn. aplankė Šaltinių pagrindinę mokyklą.
1400 Lt 1350,19
4. Alytaus Jotvingių gimnazija, Topolių g. 20, Alytus, tel. (8~315) 7 52 15 „Alytaus apylinkių vandens telkinių ekosistemos"

Mokiniai vykdys Dailidės ežerėlio, Kirmijos upelio vandens tyrimus, bus tvarkoma pasirinkta Kir-mijos upelio atkarpa.
Aplikacijų paroda „Vandens ekosistemos".
Pažintinė kelionė į Metelių regioninį parką.
1. Ekskursija į Žuvinto biosferos rezervatą.

2. Vykdyti aplinkosauginiai tyrimai.

3. Mokiniai darė aplikacijas „Vandens ekosistemos".
200 Lt 200 Lt
5. Alytaus Li-kiškėlių vidurinė mokykla, moksleivių klubas „Gamtos namai", Likiškėlių g. 12, Alytus, tel. (8~315) 7 57 11 „Pamilk gamtą, ją pažindamas"

Mokiniai tyrinės vandenį, augalus, gyvūnus.
Bus organizuojama gyvūnų paroda „Mano augintinis".
Išvyka „Ekologinis takas".
Konferencija, skirta Žemės dienai.
1. Ekskursija į Druskininkuose esantį „Girios aido" muziejų.

2. Organizuota gyvūnų paroda „Mano augintinis".

3. Konferencija, skirta Žemės dienai paminėti.

4. Vykdyti aplinkosauginiai tyrimai, rengtos akcijos, aplinkos tvarkymo talkos.
500 Lt 500 Lt
6. Alytaus Panemunės vidurinė mokykla, A. Jonyno g. 10, Alytus, tel. (8~315) 7 57 22 „Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko atminimo įamžinimas"

Integruoto gamtos mokslų kabineto įrengimas.
Gamtamokslinių žinių olimpiada 5 - 12 klasių mokiniams.
Popietė „Išsaugokim tėviškės gamtą".
Ekologinis žygis „Gamtos mokslų daktaro V. Nedzinsko takais po Vidzgirį".
Popietė - viktorina socialiai remtiniems vaikams „Gimtinės vasara".
Piešinių konkursas
„Mes už sveiką aplinką".
Seminaras
„Palikime žemę ateities kartoms".
1. 2004-11-17 Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams buvo organizuotas Vytauto Nedzinsko gamtos mokslų konkursas.

2. Biologijos mokytojams organizuotas seminaras tolydaus vystymosi klausimais.
360 Lt 360 Lt
7. Alytaus Vidzgirio vidurinė mokykla, Kaštonų g. 3, Alytus, tel. (8~315) 7 37 39 Pažintinė mokomoji ekskursija į Lietuvos saugomą teritoriją - Dzūkijos nacionalinį parką

Viktorina, konkursas.
1. Ekskursija į Dzūkijos nacionalinį parką.

2. Piešinių, rašinėlių konkursas.
345 Lt 345 Lt
8. VšĮ „Alytaus parkai", Kauno g. 9a, Alytus, tel. (8~315) 5 25 41 Ekologinio mokomojo tako Vidzgirio botaniniame draustinyje populiarinimas

Mokomosios ekskursijos miesto ir rajono mokiniams.
Seminaras su Švedijos delegacija.
1. Suorganizuotos 4 mokomosios ekskursijos Alytaus miesto mokiniams, mokytojams ir Švedijos tarptautinio projekto „Mūsų jūra" dalyviams į Vidzgirio botaninį draustinį.

2. Nupirkti žiūronai.
1500 Lt 1500 Lt
9. VšĮ Alytaus regioninė televizija, Pulko g. 14, Alytus, tel. (8~315) 7 49 31 Aplinkosauginio švietimo skatinimas Alytaus mieste

Reportažų gamyba, transliacija per Alytaus regioninę televiziją.
Parengti ir transliuoti trys reportažai:
2004-03-20 -akcija, skirta Pasaulinei žemės dienai paminėti;
2004-10-04 -Euro-pos judriosios savaitės ir akcijos „Mieste be savo automobilio" renginių transliacija;
2004-11-22 - Vidzgirio ekologinio mokomojo tako populiarinimas.
1000 Lt 1000 Lt
10. VšĮ „Vingio galerija", Ežerėlio g. 24, Alytus, tel. 8-686-7 06 92 Akcija, skirta Žemės dienai paminėti

Rotušės aikštėje sukuriamas objektas, primenantis gamtos vaisių, viduje turintis branduolį, demonstruojamos kenksmingos atliekos ir jų tvarkymo technika.
2004-03-20 organizuota ir pravesta akcija „Atliekų tvarkymas neįmanomas be tavęs": Rotušės a. buvo sukurtas statinys iš atliekų, platinami lankstinukai, demonstruojama ir pristatoma atliekas tvarkanti technika. 3000 Lt 3000 Lt
11. Alytaus „Volungės" vidurinė mokykla, Statybininkų g. 20, tel. (8~315) 7 18 17 „Pažink ir saugok"

Konferencija „Pažink ir saugok".
Dailidės ežerėlio vandens tyrimai.
Vandens telkinio pakrančių tvarkymas.
Išvyka į UAB „Dzūkijos vandenys".
Išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą.
Konferencija „Gamta šalia mūsų".
1. Vykdomi Dailidės ežerėlio vandens ekosistemos tyrimai.

2. Ekskursija į Žuvinto biosferos rezervatą.

3. Dalyvauta respublikinėje konferencijoje „Gamta šalia mūsų".
445 Lt 445 Lt
12. VšĮ „Alytaus parkai", Kauno g. 9a, Alytus, tel. (8~315) 5 25 41 Dviračių transporto Alytaus mieste populiarinimas

Informacinių stendų rėmų pagaminimo bei pastatymo darbai.
Lankstinuko „Alytaus miesto dviračių takai" leidyba.
Dviračių žygis ir viktorina.
1. Kurorto ir Jaunimo parke pastatyti informaciniai stendai, kuriuose pažymėtas dviračių takų išsidėstymas parkuose ir greta jų.

2. Išleistas lankstinukas „Dviračiais po Alytaus miestą".

3. 2004-09-22 Kurorto parke buvo organizuotas dviračių žygis ir viktorina miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams.
2800 Lt 2800 Lt
13. Miesto ūkio departamento Aplinkos apsau-gos skyrius, Rotušės a. 4, Alytus, tel. (8~315) 5 51 17 Visuomenės aplinkosauginis švietimas, renginiai, leidyba, laikraščių prenumerata, kitos nenumatytos išlaidos:
Pasaulinės Žemės dienos minėjimas;
akcijos „Europos judrioji savaitė" ir „Mieste be savo automobilio";
informacinio leidinio leidyba;
projektas „Vandens ekosistemos";
Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursas;
aplinkosauginių laikraščių prenumerata švietimo įstaigoms;
Kitos nenumatytos išlaidos.
1. Miesto bendrojo lavinimo mokykloms nupirkti ir išplatinti plakatai, skirti Žemės dienai.

2. Organizuotas Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursas, nugalėtojai apdovanoti padėkomis ir pakvietimais į Alytaus miesto teatro spektaklį.

3. Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokykloms, VšĮ „Alytaus parkai", Aplinkos apsaugos skyriui 2005 metams užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai „Žaliasis pasaulis", „Tėviškės gamta", „Žalioji Lietuva".

4. Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokykloms, Alytaus savivaldybės lopšeliams-darželiams VšĮ „Alytaus par-kai", Aplinkos ap-saugos skyriui 2005 metams užprenumeruoti žurnalai „Žurnalas apie gamtą" ir „Lututė".

5. Nupirkta 130 vnt. naujai išleistos A. Zubavičiaus knygos „Ištikimybė Medeinei".
5950 Lt 5924,61 Lt
Bendra suma:     20 000 Lt 19924,80 Lt

 

 

 


 

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2004 m. ______________ d.
įsakymu Nr. ______

 

APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai 2004-ieji

 

Asignavimų valdytojas

Programos vykdytojas
Administracijos direktorius


Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius;

Lietuvos žaliųjų judėjimas;
Metelių regioninio parko direkcija;
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla;
Alytaus Jotvingių gimnazija;
Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla;
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla;
Alytaus Vidzgirio vidurinė mokykla;
Viešoji įstaiga „Alytaus parkai";
Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija;
Viešoji įstaiga „Vingio galerija";
Alytaus „Volungės" vidurinė mokykla.
Kodas  

 

Programos kodas

Programos parengimo argumentai

Siekiant įgyvendinti Alytaus miesto aplinkosaugos prioritetų planą, būtina gerinti informacijos apie aplinkos būklę teikimą ir aplinkosauginį švietimą, didinti visuomenės sąmoningumo ir atsakomybės jausmą, gyvenamosios aplinkos pažinimą, palankaus aplinkai elgesio nuostatų formavimą, kad ateities kartoms būtų išsaugota aplinka.

 

Savivaldybės strateginis prioritetas (-ai) Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planas;

Alytaus miesto aplinkosaugos politikos metmenys;

Alytaus miesto aplinkosaugos prioritetų įgyvendinimo planas.
Kodas  

 

 

Programos aprašymas:

Aplinkosauginio švietimo programa skirta Alytaus miesto aplinkosaugos prioritetinės krypties - informacijos apie aplinkos būklę teikimo ir visuomenės aplinkosauginio švietimo gerinimui įgyvendinti. Vykdant programą, numatoma organizuoti akcijas, skirtas Pasaulinės Žemės dienos minėjimui, Europos judriajai savaitei ir „Mieste be savo automobilio". Numatoma išleisti lankstinuką „Alytaus miesto dviračių takai". Jaunimo ir Kurorto parkuose bus pastatyti stendai su šių parkų žemėlapiais. Rugsėjo 22-ąją Kurorto parke numatoma organizuoti dviračių žygį, viktoriną moksleiviams bei įvairias dviračių rungtis.

Įgyvendindami programą Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai atliks miesto vandens telkinių tyrimus, bus organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos.

Miesto švietimo įstaigoms bus organizuojamos pažintinės kelionės į Dzūkijos nacionalinį parką, Metelių regioninį parką, Žuvinto biosferos rezervatą. Grupė Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų vyks į Švedijos Butširkos savivaldybės Brunnaskolano mokyklą.

Vykdant programą bus organizuojamos mokomosios ekskursijos miesto ir rajono mokiniams bei mokytojams Vidzgirio botaniniame draustinyje, kuriame 2003 metais įrengtas ekologinis ? mokomasis takas. Rugsėjo mėnesį atvyks Švedijos Butširkos savivaldybės Brunnaskolano mokyklos mokinių ir mokytojų grupė. Bus organizuojamas išvykstamasis seminaras Vidzgirio botaniniame draustinyje Alytaus miesto mokiniams kartu su Švedijos mokiniais ir mokytojais.

Panemunės vidurinėje mokykloje numatoma įrengti Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko atminimui įamžinti skirtą integruotą gamtos mokslų kabinetą, bus rengiama gamtamokslinių žinių olimpiada 5 - 12 klasių moksleiviams.

Alytaus regioninė televizija rengs ir transliuos reportažus, siekdama supažindinti miesto visuomenę su aktualiausiomis aplinkosaugos problemomis.

Vykdant programą numatoma organizuoti Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursą. Alytaus miesto švietimo įstaigoms bus užprenumeruoti aplinkosaugos laikraščiai.

Programą sudaro 13 projektų, kurie bus finansuoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų:

Nr. 1 „Alytaus miesto mokyklų įtraukimas į tarptautinę gamtosauginių mokyklų programą";

Nr. 2 „Migruojančių paukščių prieglobstis Metelių regioniniame parke";

Nr. 3 Tarptautinis gamtosaugos projektas „Mūsų jūra";

Nr. 4 „Alytaus apylinkių vandens telkinių ekosistemos";

Nr. 5 „Pamilk gamtą, ją pažindamas";

Nr. 6 „Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko atminimo įamžinimas";

Nr. 7 „Pažintinė mokomoji ekskursija į Lietuvos saugomą teritoriją - Dzūkijos nacionalinį parką";

Nr. 8 „Ekologinio mokomojo tako Vidzgirio botaniniame draustinyje populiarinimas";

Nr. 9 „Aplinkosauginio švietimo skatinimas Alytaus mieste";

Nr. 10 „Akcija, skirta Žemės dienos minėjimui";

Nr. 11 „Pažink ir saugok";

Nr. 12 „Dviračių transporto Alytaus mieste populiarinimas";

Nr. 13 Visuomenės aplinkosauginis švietimas, renginiai, leidyba, laikraščių prenumerata.
Kodas Programos tiklso pavadinimas
  Kelti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, formuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų nevartotojišką, globėjišką požiūrį į aplinką, skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi uždavinius, inicijuoti įvairių institucijų ir piliečių bei tarptautinį bendradarbiavimą visuomenės aplinkosauginio švietimo srityje švietimo centruose, visuomeninėse organizacijose, viešosiose ir kitose įstaigose.

 

Susiję įstatymai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998?02?09 nutarimas Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategijos ir veiksmų programos".

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas 2003?06?10 Nr. IX ? 1607.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003?11?05 įsakymas Nr. 533 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo".

Numatomas programos poveikis:

Integruojamas aplinkosauginis švietimas į miesto bendrojo lavinimo mokyklų bendrąsias mokymo programas.

Formuojamas visuomenės palankus aplinkai gyvenimo būdas ir aplinkosaugos vertybių nuostatos.

Keliama visuomenės aplinkosaugos kultūra, visuomenė skatinama dalyvauti sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi uždavinius.

Kita svarbi informacija:

Aplinkosauginio švietimo programai įgyvendinti finansavimas skiriamas iš miesto savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimu Nr. T - 8 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2004 metų sąmatos 3.1. dalyje skirtų visuomenės aplinkosauginiam švietimui, renginiams, leidybai lėšų ( 20 000 Lt).

Paraiška biudžetiniams 2004 metams

 

Projekto vykdytojas Aplinkosauginio švietimo projekto pavadinimas Rėmėjų lėšos (Lt) Skirtos lėšos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (Lt)
1. Lietuvos žaliųjų judėjimas,I. Kanto g. 6, Kaunas, tel.(8~37) 32 42 41 Alytaus miesto mokyklų įtraukimas į tarptautinę gamtosauginių mokyklų programą

(Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla)
Seminaras „Gamtosauginių mokyklų programa".
Gamtosauginių mokyklų informacinio lankstinuko leidyba.
Metodinės medžiagos rengimas.
Aplinkos ministerija - 5000 Lt; savivaldybės - 15 000 Lt 1500 Lt
2. Metelių regioninio parko direkcija, Meteliai, Lazdijų raj. tel.(8~318) 4 36 49 „Migruojančių paukščių prieglobstis Metelių regioniniame parke"

2004-10-04 - 2004-10-08

150 mokinių iš Alytaus miesto mokyklų Metelių regioniniame parke susipažins su pagrindinėmis migruojančių paukščių rūšimis, tvarkys paukščių apskaitą, bus demonstruojamas videofilmas „Didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų parkas", paskaita „Migruojančių paukščių prieglobstis" ir viktorina.
Pati organizacija - 300 Lt; rėmėjai - 200 Lt 1000 Lt
3. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Lauko g. 23, tel.(8~315) 7 33 58 Tarptautinis gamtosaugos projektas „Mūsų jūra"
2004 m. gegužės mėnesį 12 - 15 Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių ir 3 - 5 projekto vykdytojai vyks į Švedijos Brunnaskolano mokyklą, o rugsėjo mėnesį atvyks mokinių ir mokytojų delegacija iš Švedijos Brunnaskolano mokyklos.

Mokiniai vykdo vandens telkinio tyrimus, keičiasi informacija su Švedijos mokiniais.
Pati organizacija - 1000Lt; rėmėjai - 500 Lt 1400 Lt
4. Alytaus Jotvingių gimnazija, Topolių g. 20, tel. (8~315) 7 52 15 „Alytaus apylinkių vandens telkinių ekosistemos"

Mokiniai vykdys Dailidės ežerėlio, Kirmijos upelio vandens tyrimus,

bus tvarkoma pasirinkta Kirmijos upelio atkarpa.

Aplikacijų paroda „Vandens ekosistemos".

Pažintinė kelionė į Metelių regioninį parką.
Pati organizacija - 50 Lt 200 Lt
5. Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla, moksleivių klubas „Gamtos namai", Likiškėlių g. 12, tel. (8~315) 7 57 11 „Pamilk gamtą, ją pažindamas"

Mokiniai tyrinės vandenį, augalus, gyvūnus.

Bus organizuojama gyvūnų paroda „Mano augintinis".

Išvyka „Ekologinis takas".

Konferencija, skirta Žemės dienai.
  500 Lt
6. Alytaus Panemunės vidurinė mokykla, A. Jonyno g.10 tel.(8~315) 7 57 22 „Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko atminimo įamžinimas"

Integruoto gamtos mokslų kabineto įrengimas.

Gamtamokslinių žinių olimpiada 5 - 12 klasių mokiniams.

Popietė „Išsaugokim tėviškės gamtą".

Ekologinis žygis „Gamtos mokslų daktaro V. Nedzinsko takais po Vidzgirį".

Popietė - viktorina socialiai remtiniems vaikams „Gimtinės vasara".

Piešinių konkursas

„Mes už sveiką aplinką".

Seminaras

„Palikime žemę ateities kartoms".
Pati organizacija 6000 Lt;
fondai ?14 000 Lt
1800 Lt
(jeigu gaus finansavimą iš kultūros fondo), 360 Lt, (jeigu negaus finansavimo iš fondo)
7. Alytaus Vidzgirio vidurinė mokykla, Kaštonų g. 3, tel. (8~315) 7 37 39 „Pažintinė mokomoji ekskursija į Lietuvos saugomą teritoriją - Dzūkijos nacionalinį parką"

Ekskursija į Dzūkijos nacionalinį parką.

Viktorina, konkursas.
 
  345 Lt
8. VšĮ „Alytaus parkai", Kauno g. 9a, tel. (8~315) 5 25 41 „Ekologinio mokomojo tako Vidzgirio botaniniame draustinyje populiarinimas"

Mokomosios ekskursijos miesto ir rajono mokiniams.

Seminaras su Švedijos delegacija.
  1500 Lt
9. VšĮ Alytaus regioninė televizija, Pulko g. 14, tel. (8~315) 7 49 31 Aplinkosauginio švietimo skatinimas Alytaus mieste

Reportažų gamyba, transliacija per Alytaus regioninę televiziją.
  1000 Lt
10. VšĮ „Vingio galerija", Ežerėlio g. 24, tel. (8-686) 7 06 92 Akcija, skirta Žemės dienos minėjimui

Rotušės aikštėje sukuriamas objektas, primenantis gamtos vaisių, viduje turintis branduolį, demonstruojamos kenksmingos atliekos bei atliekų tvarkymo technika.
  3000
11. Alytaus „Volungės" vidurinė mokykla, Statybininkų g. 20, tel.(8~315) 7 18 17 „Pažink ir saugok"

Konferencija „Pažink ir saugok".

Dailidės ežerėlio vandens tyrimai.

Vandens telkinio pakrančių tvarkymas.

Išvyka į UAB „Dzūkijos vandenys".

Išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą.

Konferencija „Gamta šalia mūsų".
  445 Lt
12. VšĮ „Alytaus parkai", Kauno g. 9a, tel. (8~315) 5 25 41 „Dviračių transporto Alytaus mieste populiarinimas"

Informacinių stendų rėmų pagaminimo bei pastatymo darbai.

Lankstinuko „Alytaus miesto dviračių takai" leidyba.

Dviračių žygis ir viktorina.
  2800 Lt
13. Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius, Rotušės a. 4, tel. (8~315) 5 51 17 Visuomenės aplinkosauginis švietimas, renginiai, leidyba, laikraščių prenumerata, kitos nenumatytos išlaidos:

Pasaulinės Žemės dienos minėjimas;

akcijos „Europos judrioji savaitė" ir „Mieste be savo automobilio";

informacinio leidinio leidyba;

projektas „Vandens ekosistemos";

Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursas;

aplinkosauginių laikraščių prenumerata švietimo įstaigoms;

Kitos nenumatytos išlaidos.
  4510 Lt
Bendra suma:     20 000 Lt